6. 10. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Recyklace šedé vody: Jak snížit firemní náklady a podpořit udržitelnost

Šetrným zacházením s vodními zdroji lze ve firmě nejen dosáhnout značných úspor, ale také přispět k ochraně životního prostředí.

Recyklace šedé vody: Jak snížit firemní náklady a podpořit udržitelnost

Recyklace šedé vody: Jak snížit firemní náklady a podpořit udržitelnost
Zdroj: Recyklace šedé vody, Zdroj: jonasKIM

O úsporné zacházení s vodou usiluje i reporting ESG

Nefinanční reporting ESG se spotřebou vody zabývá hned ve dvou okruzích environmentálních témat, a to v části Znečišťování vody a půdy a dále v okruhu Vodní zdroje. Pokud budou tyto okruhy pro firmu relevantní dle tzv. principu materiality, čeká je vykazování, jaké množství vody spotřebovávají a jaké činí kroky ke snížení této spotřeby. I bez povinnosti reportingu ESG však zůstávají pro firmy další důvody, proč se vodou zabývat – finanční náklady a ekologická stopa spojená se spotřebou vody.

Právě recyklace šedé vody se ukazuje jako jednou z cest, jak ve firmě vrátit do oběhu až 50 % pitné vody. Pro snadnou identifikaci, jaké vodní zdroje lze ve firmě účinně recyklovat, slouží především vodní audit, tedy analýza vodního hospodářství podniku. Jeho cílem je zjistit, jak je v podniku využívána voda a jak s ní lze zacházet lépe. Vodní audit není zatím v České republice pro firmy povinný, je však cenným zdrojem informací pro rozhodování o investicích do technologií na úsporu a recyklaci vody.

Věděli jste?

Zdroje šedé vody jsou typicky umyvadla, sprchy, vany, bazény, pračky nebo myčky nádobí. Jedná se tedy o mírně znečištěnou vodu, kterou lze efektivně recyklovat.

S úsporou pomohou recyklační technologie i rekuperace

Pro samotný proces recyklace šedé vody je třeba investovat do recyklačních technologií, a to od jednoduchých řešení, jakými jsou filtry a dezinfekce, až po složitější systémy jako biologické čištění pomocí membránových bioreaktorů. Ohledně řešení vhodných právě pro vaši firmu je dobré se poradit s odborníky na téma čištění a recyklace vod.

Recyklovanou šedou vodu lze následně ve firmě použít na splachování toalet, zalévání rostlin, čištění podlah a vozidel nebo také v průmyslových procesech na chlazení strojů. Za pozornost však stojí i využití tepelné energie šedé vody, a to pomocí rekuperačních technologií. Tímto způsobem lze ve firemních budovách ušetřit až 25 % nákladů na ohřev vody.

  Další úspory nabízí i dešťová voda. Jaké technologie umožňují sběr dešťové vody?

Recyklace šedé vody a legislativa

Co se týká regulatorních požadavků, česká legislativa se zabývá především otázkou čištění odpadních vod, za kterou však v praxi považuje i šedou vodu. Je tedy vhodné informovat se na místním vodoprávním úřadě, zda pro váš projekt recyklace šedé vody potřebujete i příslušná povolení a jak je to s povinností kontroly kvality vody.

V praxi zajímá vodoprávní úřad především další použití recyklované vody. Pokud recyklovanou vodu využijete v uzavřeném cyklu výroby, například pro chlazení strojů, nemělo by být povolení nutné. Máte-li však v plánu recyklovanou vodou zalévat zeleň v okolí firemního areálu a přilehlých pozemcích, bude zřejmě povolení ze strany vodoprávního úřadu nutné, a to včetně průběžné kontroly kvality vody.   Zajímá vás recyklace šedé vody? Podrobnou studii na toto téma vypracovalo MŽP ve spolupráci s českými univerzitami a asociací CzWA Services.