Firmy mohou získat energii z fotovoltaiky bez vstupní investice a snížit náklady na spotřebu o 18 %

25. 11. 2021
Doba čtení   2 min
Sdílet

Energie získávaná z fosilních paliv spěje ke svému konci. Napovídají tomu dnešní trendy vývoje spotřeby surovin, cen, a hlavně dopadu na životní prostředí. Je proto nutné hledat řešení. Ta už se ale v dnešní době nabízí v podobě využívání tzv. obnovitelných zdrojů energie. Ty však v našich končinách ještě takovýto prim nehrají, i když potenciál pro rozvoj tady už vzniká.

Firmy mohou získat energii z fotovoltaiky bez vstupní investice a snížit náklady na spotřebu o 18 %
Zdroj: Anders J on Unsplash

V současnosti mohou firmy, instituce i municipality najít řešení, která jim pomohou nastavit nový model spotřeby energie, být šetrnější k životnímu prostředí, dokážou ale také snížit náklady a najít si vlastní soběstačnost.

Jak jsou na tom obnovitelné zdroje v České republice?

Česká republika dle zdroje EUROSTAT – SHARES využívala v roce 2019 obnovitelnou energii pouze z 16 %. V roce 2020 se hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů podílela na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny pouze z 12,7 %. Česká republika má přitom možnost využívat vyšší procento obnovitelných zdrojů. Jedná se například o energii vody, větru, slunečního záření, biomasy či bioplynu. Například solární panely na střechách firem, ale i rodinných domů, dokážou nejen zajistit větší soběstačnost, ale i snížit náklady. Navíc spolu s tlakem na snižování emisí se solární a termické panely stanou doslova globálním hitem.

Nová forma financování fotovoltaiky za 1 korunu

Trend rostoucí síly obnovitelných zdrojů ovšem otevírá i otázku absence investičních zdrojů, se kterými se firmy potýkají. Právě na nedostatek vlastního kapitálu reaguje s novou službou Fotovoltaika za 1 kč Komerční banka s dceřinou společností SGEF (Societe Generale Equipment Finance), společně s ČEZ ESCO. Díky nové službě si mohou firmy pořídit střešní panely bez vstupních investic a zároveň se nemusí starat o provoz elektrárny, a to včetně souvisejících administrativních či technických záležitostí. Nemusí se jednat pouze o firmy, ale nabídku mohou využít i municipality nebo státní instituce. Ty následně splácí investiční náklady ve výši odebrané elektřiny ze své FVE. Cena za spotřebu energie je přitom nižší než při klasickém odběru a to díky absenci síťových poplatků. Služba Fotovoltaika za 1 kč dokáže rychle a snadno pomoct firmám, které se zavázaly snížit svoji uhlíkovou stopu. Zároveň je zajímavá pro firmy, které řeší úspory nákladů spotřeby energie – FVE v kombinaci s bateriovým úložištěm může pomoct pokrývat energetické špičky. Fotovoltaika za korunu je vhodná pro objekty se spotřebou 200 MWh/rok a vyšší.

Solární elektrárny na střechách firem dávají smysl a zajistí úspory 

Nové spojení ČEZ ESCO a SGEF nabízí komplexní řešení. SGEF profinancuje fotovoltaiku, kterou ČEZ ESCO naprojektuje a postaví na klíč přesně dle potřeb klienta. Poté ČEZ ESCO uzavře s klientem smlouvu o dodávce elektrické energie. Zákazník neinvestuje svůj kapitál předem, nemusí řešit žádnou administrativu, dotace, licence ani pojištění, ale platí až za vyrobenou elektrickou energii měsíční platbu, která je kalkulována tak, aby byla srovnatelná nebo nižší než cena za běžnou el. energii z distribuční sítě. Majetkem klienta se elektrárna stane za 15 let odkupem pouze za korunu. Jediná povinnost pro zákazníka k naplnění realizace projektu je mít právo výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše budovy, ve které sídlí či podniká. 

Fotovoltaika je dostupným řešením, jak snížit náklady na energii. Díky odběru vlastní zelené elektřiny dokáže u objektů se středním odběrem elektřiny uspořit až 18 %. V případě vysokého odběru odběru (objekty se spotřebou 750 MWh/rok a více) se poté jedná o úsporu 16 % nákladů.

Zajímá Vás více informací?

Obraťte se na svého bankovního poradce v Komerční bance.