Voda

Dokud nám voda teče z kohoutků, nejsme nuceni přemýšlet o tom, jak s ní šetřit a jak ji využívat efektivněji. Města a obce ale už v parných létech řeší její nedostatek a snaží se ji pro své občany zajistit různými způsoby. Firmy mohou jít přitom příkladem a prostřednictvím inovací a odpovědných investic ukázat svým zaměstnancům i svému okolí, že šetřit vodou je standard , díky kterému ušetří finance i životní prostředí.

Voda

Hospodaření s vodou jako samozřejmost

Pitná tekoucí voda je pro nás samozřejmostí. Se způsobem, jakým ji využíváme, ale zanedlouho být nemusí. Zvykli jsme si ji využívat i v případech, kdy není nezbytná a kdy by stačilo využít recyklovanou šedou vodu nebo vodu dešťovou. Kromě investic do technologických řešení, která nám umožní vodu cirkulovat a vytěžit z ní maximum, je stejně jako u odpadů nebo u energií důležité přemýšlet na úsporu vody už na začátku celého cyklu. Samozřejmostí by měla být instalace perlátorů, zastavování tekoucí vody při mydlení rukou nebo mytí nádobí, využívání ekologických programů a pracích prostředků, které s vodou šetří a usnadňují její následnou úpravu pro další využití.

Dotace na využívání dešťové vody

Jedním ze způsobů, jak šetřit pitnou vodu, může být sběr té dešťové. Řešení je v této oblasti mnoho: od jednoduchého a levného využití nadzemních nádrží až po instalaci podzemní jímky a jejího napojení na kanceláře či výrobní provoz, kde lze užitkovou vodu využívat. Domácnosti mohou v této oblasti využít státní dotace, firmy poradenství a pomoc s financováním od banky. Díky tomu je návratnost investice rychlá. Úspory za vodu závisí na srážkách v dané oblasti a na rozsahu využití té dešťové.

Recyklace šedé vody

Dalším krokem, jak šetřit s vodou, je pořízení systému pro využití šedé vody. Tu představuje splašková odtoková voda z umyvadel, dřezů, praček, van, sprch a dalších zařízení, kterou je nadále možné do určité míry přečistit a opět použít ke splachování, úklidu, praní, zálivce pozemku a dalším činnostem nevyžadujícím pitnou vodu. Díky zapojení šedé vody do hospodaření lze šetřit povrchové a podpovrchové zdroje vody i zátěž, která padá na čistírny odpadních vod.

Výrazné ušetření se projeví i po finanční stránce, protože díky recyklačnímu systému je možné vrátit do oběhu až 70 % vody. I zde samozřejmě záleží na typu objektu, místních podmínkách a dalších aspektech. Ideální technologií v této oblasti pro komerční objekty je biologické čištění s filtrací, kde se nejčastěji využívá biomembránový reaktor (BMR), který bezpečně splňuje normy pro vyčištění vody.

Zachovat čisté řeky

Zajištění bezpečnosti odpadních vod, které firmy a výrobní závody vypouštějí ven, by v současné době mělo být samozřejmostí. Řešení, které vodu vyčistí tak, aby nedocházelo ke znehodnocení podzemní vody a vodních toků, je v případě průmyslového čištění odpadních vod nutné navrhnout na míru danému podniku. V každé oblasti, ať už se jedná o potravinářství, stavebnictví, strojírenství, chemický či automobilový průmysl nebo jiná odvětví, se pracuje s jinými látkami, které musí čisticí systém eliminovat.

Nevyužíváte vodu naplno? Inspirujte se firmami, které vodou úspěšně šetří, a nechte si poradit, jak financovat řešení v oblasti vodního hospodářství, které pomůže naplnit vaši CSR strategii.