Odpady

Výroba, na jejímž konci není odpad odsouzený na skládku, ale surovina, ze které vznikne další produkt, už dnes není utopií, ale nutností. Potřebujeme vzájemnou inspiraci, inovace a odvahu vzít odpovědnost do vlastních rukou, abychom pochopili, že můžeme odpadem buď přispívat k degradaci našeho životního prostředí, nebo jeho znovuvyužitím zmírnit dopady klimatické krize.

Šetrnější řešení, které ušetří finance

V současné době, kdy začínáme pociťovat důsledky klimatické změny na vlastní kůži, a čelíme tak globálnímu oteplování, surovinové krizi či nedostatku pitné vody, by se měl každý jednotlivec i každá firma chopit příležitostí v předcházení odpadu. V této oblasti více než kde jinde k tomu v prvotní fázi není třeba žádných velkých investic a inovací. Stačí začít u sebe a svého nejbližšího okolí. Zjistěte, kde všude ve vašich kancelářích vzniká odpad, všímejte si každodenních činností. Stále používáte na toaletách papírové utěrky na ruce? Vyhazujete sedlinu z kávovaru nebo kapsle do koše? Máte vlastní tiskárny, které nevyužíváte naplno?

V těchto a mnoha dalších případech existuje šetrnější řešení, které mnohdy ušetří firmě navíc i finance: Využívání kávové sedliny pro rostliny ve firemním areálu nebo její poskytování nejbližší komunitní zahradě, nahrazení utěrek tryskovými vysoušeči nebo pronájem tiskových služeb místo pořizování a provozu vlastních. A také zajištění financování pomocí dotací na zelená řešení.

Pronajmout místo vlastnit

Dostáváme se tak k tématu sdílené ekonomiky. Doba, kdy každý chtěl mít produkt vlastní a pouze pro sebe, pomalu pomíjí a začíná ji nahrazovat efektivnější sdílení. Pronajaté auto, tiskárnu nebo koloběžku využíváte naplno v době, kdy ji potřebujete, během provozu se o ni nemusíte starat, a pokud ji zrovna nevyužíváte, slouží někomu dalšímu. Systém sdílených dopravních prostředků lze využít jak prostřednictvím externího dodavatele, tak vytvořit vlastní pro zaměstnance firmy. Celkové udržitelné fungování firmy do budoucna podpoříte zejména cirkulárním zadáváním zakázek. Tvorbě odpadu tímto způsobem předejdete již správným formulováním svých požadavků a nastavením ekologických kritérií.

Na vzestupu jsou také platformy pro swapování neboli výměnu věcí a služeb a takzvaná re-use centra. Pokud už se vyskytne něco, co ve firmě nevyužijete, ale jedná se o plně funkční věc, stačí zadat inzerát na webovou platformu nebo si nechat vytvořit swapovací web pro zaměstnance na míru. Re-use centrum je zase ideálním řešením pro města a obce, které tak sníží náklady na odstraňování odpadů, a mohou vytvořit pracovní místa pro občany znevýhodněné na trhu práce. Obě varianty navíc fungují jako vzdělávací prvek a zvyšují environmentální odpovědnost lidí ve svém okolí.

Odpad jako cenná surovina

O tom, že je čas přehodnotit postoj k odpadům, přesvědčil firmy i jednotlivce projekt digitálního odpadového tržiště Cyrkl. Na něm je možné obchodovat se surovinami a materiálem, který provozu zbyde z výroby jako odpad, ale pro jinou společnost představuje cenný vstupní produkt. Materiál tak zůstává v oběhu a využívá se na maximum.

  Zajímají vás aktuální informace z udržitelného rozvoje?

Příležitost pro agropodniky: bioplynová stanice

Příležitostí pro firmy v zemědělském sektoru jsou bioplynové stanice. A nejen pro ně. Lobbovat za ně a poté je využívat mohou i další společnosti. Tato zařízení dokážou zpracovávat organické zbytky, které by jinde už nenašly žádné využití. Výkaly zvířat, zbytková biomasa ze zemědělské výroby, posečená tráva a další odpadní suroviny se v bioplynové stanici přemění na tepelnou a elektrickou energii, a mohou tak vytápět celé areály nebo pohánět dopravu.

Možností, jak využít „odpad”, je mnoho. Cílem by se však pro firmy mělo stát primárně předcházení odpadu zavedením cirkulárních principů do veřejných i soukromých zakázek, využíváním sdílené ekonomiky a strategickým přemýšlením. Přečtěte si o firmách, které odpadům úspěšně předcházejí.