Energie

Rozvoj a inovace ve výrobě a využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsou základním stavebním kamenem pro trvale udržitelnou budoucnost. Ochrana klimatu je důležitá pro budoucí klidný a spokojený život.

Energie

Globální oteplování

Trend v oblasti výroby elektřiny je celkem zřejmý. Hlavní roli v něm hrají investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jelikož fosilní paliva nejsou ekologicky šetrná a hrozí jejich vyčerpání. Při spalování fosilních paliv vzniká velké množství CO2, které je vypouštěno do ovzduší a zrychluje proces globálního oteplování. V ČR existují i jaderné elektrárny, které při výrobě elektřiny přímo nevypouští CO2, ale produkují nebezpečný radioaktivní odpad, který je potřeba někde skladovat. Těžba a úprava paliva, stejně jako nakládání s vyhořelým palivem jsou spojené s negativním dopadem na životní prostředí a emisemi skleníkových plynů. Důvodů, proč se stále využívají fosilní paliva, je spousta, například zemní plyn je nejčastějším zdrojem vytápění, protože je stále levnější než elektřina.

Zelená elektřina znamená úspory

Nejen že je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů příznivější pro ovzduší země, ale „zelená“ energie dnes mnohdy znamená i úsporu financí. Není to však jen o výrobě čisté energie, důležitou roli hrají i úspory energie, tj. výstavba energeticky úsporných budov, investice do kvalitnějšího zateplení nebo úsporného vytápění či osvětlení. Všechna tato řešení jsou v současné době dostupnější než v minulosti, a to díky dotacím, které tato řešení podporují. Jednotlivci i firmy si nechávají instalovat solární panely na střechy svých budov a energii z nich využívají k vytápění, ohřevu vody atd. S tím také souvisí problém uskladnění energie na dobu, kdy například nesvítí slunce – pro krátkodobé uskladnění jsou hojně využívané baterie. Výše zmíněné se podílí na snižování znečištění prostředí a také na snižování nákladů za energie domácností a podnikatelů.

Obnovitelné zdroje a jejich využití

Je mnoho technologií, pomocí kterých lze vyrobit elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, zejména jde o fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny, či bioplynové stanice. Výhodou bioplynových stanic je, že dokážou vyrábět elektrickou energii stabilně po celý rok. Odpad, který není vhodný k materiálové recyklaci, je možné využít k výrobě elektřiny a tepla v zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Dalším příkladem, kde se využívají odpady pro výrobu elektrické energie, je při spalování dřevní biomasy – odpadního dřeva. Odpadní teplo, které vzniká při výrobě elektrické energie v již zmíněné jaderné elektrárně může sloužit například k vytápění domácností, namísto jeho vypouštění do ovzduší. Potenciální možností, jak získat elektrickou energii a zdroj tepla, je využít teplo nitra naší Země – jedná se o tzv. geotermální energii.

Způsobů, jakými lze v současné době čerpat „čistou“ energii, je celá řada. S jejich financováním a implementací do firmy, výrobního závodu nebo do domácnosti vám rádi poradí zkušení odborníci. Přechodem na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie můžete snížit svůj negativní dopad na probíhající klimatickou změnu, zvýšit finanční i energetické úspory a začít aktivně budovat CSR strategii své firmy s konkrétními cíli.