Jak financovat udržitelné projekty ze zdrojů Evropské investiční banky?

28. 11. 2023
Doba čtení   2 min
Sdílet

Řada udržitelných projektů vyžaduje pro svou realizaci značné finanční zdroje. Kromě vlastního kapitálu nebo dotací se nabízí jako jedna z cest financování pomocí úvěru. Tuto variantu poskytují i evropské zdroje a instituce, například v podobě Evropské investiční banky (dále jen EIB). Cílem EIB je podporovat hospodářský rozvoj a integraci napříč Evropskou unií. Co to v praxi znamená pro firmy a municipality a jaké možnosti financování se jim tímto nabízí?

Jak financovat udržitelné projekty ze zdrojů Evropské investiční banky?
Jak financovat udržitelné projekty ze zdrojů Evropské investiční banky? Zdroj: EIB

EIB podporuje malé a střední podniky a udržitelné projekty

V České republice umožňuje čerpat zdroje z Evropské investiční banky například společnost SGEF, dceřiná společnost Komerční banky. SGEF na základě rámcové smlouvy s EIB vybírá konkrétní projekty, které následně prochází hodnocením dle kritérií EIB. V případě schválení může tak projekt získat zdroje v rozsahu 40 000 – 7 500 000 eur.

Co se týká kritérií, podstatné jsou pro EIB ukazatele jako typ a velikost firmy, obchodní zaměření společnosti dle NACE a dále financovaný předmět a jeho vliv na životní prostředí. Cílem EIB je podporovat především malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací nebo projekty podporující udržitelnost podnikání.

Ve spolupráci se SGEF se pak výběr projektů zaměřuje konkrétně například na dopravní a zemědělskou techniku, průmyslové a stavební stroje a zařízení, moderní technologie, ale také zdravotnické vybavení. Vyloučeny jsou však některé obory, jako je například zbrojařský průmysl a výroba alkoholu a tabákových výrobků.

  SGEF se ve spolupráci s ČEZ ESCO podílí i na financování firemní fotovoltaiky. Podívejte se na možnosti, jak pořídit fotovoltaiku i pro váš podnik.

Výhodou finančních zdrojů od EIB je příznivý úrok

EIB poskytnuté finanční zdroje mohou mít mnoho podob, od úvěru a leasingu až po splátkový prodej. Důraz je aktuálně kladen především na tzv. zelené investice, tedy projekty udržitelného rozvoje a inovací. Značnou výhodou pro příjemce těchto finančních zdrojů je pak výhodná úroková sazba, která je ve srovnání se standardním bankovním úvěrem nižší.

Víte, že

Finanční zdroje od EIB nepatří mezi tzv. evropské fondy. Finanční prostředky z evropských grantů jsou časově omezeny na vyhlášení konkrétní dotační výzvy, která je zároveň zaměřena na vybrané téma, politické cíle či geografické priority. Zdroje EIB nejsou časově vázány na aktuální výzvu a jsou dostupné širšímu spektru zájemců, mnohdy i za hranice EU.

Díky spolupráci s EIB se podařila například výstavba Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, vznik nové budovy gymnázia v Benešově, modernizace tramvajové sítě v Košicích nebo výstavba tunelu Milochov u Považské Bystrice. Z firemních projektů pomohla EIB například společnosti RegioJet s nákupem moderních lokomotiv nebo zvýšením efektivity výroby v metalurgické společnosti Gevorkyan. Na další podpořené projekty se můžete podívat v referenčních videích: