8. 3. 2021 Redakce 2 minuty čtení

Nové nařízení propojí investory a autory projektů v oblasti obnovitelných energií

Evropské země se v rámci Zelené dohody neboli New Green Deal zavázaly ke společnému cíli snížení skleníkových plynů o 40 % do roku 2030. Je tato ambice reálná?

Nové nařízení propojí investory a autory projektů v oblasti obnovitelných energií

Nové nařízení propojí investory a autory projektů v oblasti obnovitelných energií
Zdroj: Evropská unie vytvořila za účelem dosažení cílů Green Deal nové fondy. Foto: Unsplash.com

Podle studie společnosti McKinsey vydané na podzim by Česká republika pro dosažení původního cíle snížení skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 musela investovat do obnovitelných zdrojů alespoň 500 miliard korun, výdaje na dosažení klimatické neutrality by se vyšplhaly až na 4 biliony korun. Česko na transformaci na „zelenou energetiku” ale není samo. Evropská unie vytvořila za účelem dosažení cílů Green Deal kromě již zavedených fondů i fondy nové, které mají země a inovátory podpořit.

Nový mechanismus Unie pro financování obnovitelné energie

Evropská komise navíc 15. září vydala Nařízení o mechanismu Unie pro financování energie z obnovitelných zdrojů, jehož cílem je především podpora projektů, které umožňují přechod k obnovitelným zdrojům energie. Nový systém členským zemím usnadní získání peněz na tyto projekty tím, že bude vydávat pravidelné veřejné soutěže, ve kterých propojí investory s tvůrci řešení. Zároveň umožní poskytnutí půjček s nízkou úrokovou sazbou, které půjde kombinovat s granty.

Takzvaná Energetická unie by měla pokrývat 5 oblastí: energetickou bezpečnost, vnitřní trh s energií, energetickou účinnost, snižování emisí uhlíku a výzkum, inovace a konkurenceschopnost. Mechanismus správy bude od letošního roku fungovat na bázi dlouhodobých desetiletých strategií, které bude Evropská komise pravidelně vyhodnocovat. Zároveň je na členských státech, aby si nastavily tzv. integrovaný vnitrostátní plán obsahující závazné roční limity v souladu s novým evropským nařízením a sledující všechny cíle Green Deal.

Modernizovat lze i metodou EPC

Firmám, které doposud využívaly převážně neobnovitelné zdroje energií a nezavedly principy cirkulární ekonomiky do svého fungování, mohou nové cíle vyvolávat obavy. Kromě fondu obnovy a Fondu pro spravedlivou transformaci, které Evropská unie zřídila za účelem financování nových řešení, ale mohou využít také další způsoby financování. Jedním z nich je i metoda EPC (Energy Performance Contracting).

Jedná se o metodu modernizace stávající energetické infrastruktury společnosti bez nutnosti investovat vlastní finance. Ty zajišťuje dodavatel energetických služeb, který garantuje výši úspor a návratnost investice. Firma nebo organizace pak splácí vložené prostředky až v době, kdy peníze získá na úsporách z nového energetického řešení. Více se o metodě EPC dozvíte také a v live streamu Deloitte.

Firmy by tak měly začít s přechodem na obnovitelné zdroje energie co nejdříve a využít dostupných dotačních programů, grantů i nového mechanismu Unie. Nevíte, kde začít? Inspirujte se úspěšnými příklady dobré praxe.