16. 10. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Budoucnost energetiky je flexibilní aneb Jak na agregaci flexibility v Česku

Energetika se prudce mění, i díky trendu tzv. agregace flexibility. O čem tedy agregace flexibility je a jak ji v Česku zavést do praxe?

Budoucnost energetiky je flexibilní aneb Jak na agregaci flexibility v Česku

Budoucnost energetiky je flexibilní aneb Jak na agregaci flexibility v Česku
Zdroj: Jak na agregaci flexibility v Česku, Zdroj: Pixabay

Agregace flexibility funguje jako legendární hra Tetris

Představte si to jako skládačku. Agregace flexibility umožňuje skládat části výroby a spotřeby energie tak, aby vytvářely udržitelnější a spolehlivější energetický ekosystém.

Dobře uchopitelné vysvětlení celého konceptu poskytuje v podcastu Loopa o udržitelnosti Stanislav Chvála, CEO společnosti Nano Energies. Říká, že určitou míru flexibility – větší nebo menší – má úplně každé energetické zařízení od velké elektrárny po mrazničku v potravinářském závodu. Agregace flexibility pak funguje velmi podobně jako legendární hra Tetris. Skládáte dohromady kostičky – různé druhy energetické flexibility – s cílem složit přesně takovou flexibilitu, jakou právě potřebuje ČEPS (Česká elektroenergetická přenosová soustava). Smyslem agregátorů je tedy hrát dobře Tetris s flexibilitou malých výrobců elektřiny či spotřebitelů. Ale k čemu to potřebujeme?

Výhody agregace flexibility pro ekonomiku jako celek

Přes technologické a regulační výzvy přináší agregace flexibility do moderní energetiky mnoho výhod, včetně příslibu lepšího využívání obnovitelných zdrojů a snížení zátěže na tradiční energetické sítě:

  • Umožňuje efektivněji využívat nestálé obnovitelné zdroje, jako jsou solární a větrné elektrárny, ale třeba také bioplynové stanice nebo kogenerační jednotky. Vítr nepřestane foukat a slunce nepřestane svítit v okamžiku, kdy jejich energii nepotřebujeme. Obnovitelné zdroje jsou tudíž na rozdíl od klasických fosilních elektráren mnohem méně flexibilní, což přináší rizika pro přenosovou soustavu. Díky agregaci flexibility může být energie z těchto zdrojů uchovávána a následně využívána v době, kdy je to nejefektivnější.

  Obnovitelné zdroje energie podporuje i evropská legislativa. Podívejte se na novou směrnici o obnovitelné energii.

  • Snížení zátěže na tradiční distribuční sítě – výroba a spotřeba elektrické energie v přenosové síti musí být v každém okamžiku v rovnováze. Agregace flexibility umožní dispečerům, kteří se starají o stabilitu sítě, lépe odhadnout průběh spotřeby energie v čase na základě přesných dat od malých výrobců elektřiny – tzv. poskytovatelů flexibility (např. firma s instalovanou malou fotovoltaickou elektrárnou) napojených na vysoce sofistikovaný analytický software. Firma, která tento software vytváří a řídí, se označuje jako nezávislý agregátor flexibility a je povinna neustále sledovat a regulovat objem dodávané energie do sítě. Tím pomáhá minimalizovat přetížení a riziko tzv. blackoutu a stabilizuje činnost celé přenosové soustavy. 
  • Jak plyne z předchozího bodu, agregace flexibility zásadně zlepší celkovou spolehlivost a předvídatelnost dodávek energie z menších zdrojů. To může snížit potřebu stavět klasické velké elektrárny. Na jejich místo nastoupí velké množství menších zdrojů, které jsou blízko místu spotřeby. Agregace flexibility tedy zároveň podporuje trend lokálnosti a decentralizace v energetice.
  • Ekonomické výhody – z výše popsaných výhod lze vyvodit důležitý závěr – že pomocí principů agregace flexibility dokážeme využívat energii efektivněji. A tato vyšší efektivita vede rovněž ke snížení nákladů spojených s výrobou a distribucí elektrické energie.

Jaké jsou přínosy agregované flexibility pro firmy?

To představíme již brzy v druhém díle článku k tomuto tématu. Včetně legislativního rámce a možných kroků implementace agregované flexibility v Česku.