Co nabízí cirkulární stavebnictví a kde hledat úspory

Doba čtení   3 min
Sdílet

Stavebnictví je ze své podstaty velkým spotřebitelem přírodních zdrojů a energie. S rostoucími obavami ze změny klimatu a vyčerpatelnosti těchto zdrojů roste i tlak na stavební firmy, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Podle Nadace Ellen Macarthur představuje výstavba a demolice budov přibližně jednu třetinu celosvětové spotřeby materiálu a odpadu. V České republice vyprodukuje dvě třetiny všech odpadů právě stavební sektor.

Co nabízí cirkulární stavebnictví a kde hledat úspory
Zdroj: pexels.com

Zdroje se těží a vyhazují neudržitelným tempem, a vzhledem k tomu, že se předpokládá růst celosvětové stavební produkce do roku 2030 o 85 %, je naléhavě nutné, aby byl tento segment zodpovědnější.

Co je cirkulární stavebnictví?

Cirkulární stavebnictví je alternativní model, v němž se zdroje udržují v provozu co nejdéle, je z nich získávána maximální hodnota během jejich využívání a na konci životnosti se výrobky a materiály obnovují a regenerují. Cílem cirkulárního stavebnictví je proto uzavřít smyčky stavebních materiálů opětovným použitím, sdílením, pronájmem, opravou, renovací, upcyklací nebo recyklací namísto pokračování tradičního lineárního procesu, ve kterém se vše vyhazuje. Jde také o to, aby se již na začátku procesu navrhování zvážilo, jakým způsobem maximalizovat životnost a opětovné využití celých budov nebo materiálů a jak snížit potřebnou energii k výstavbě, ale i k provozu budovy.

Stavebnictví a životní prostředí

Hlavním cílem cirkulární výstavby je snížit dopad tohoto odvětví na životní prostředí. Stavebnictví má obrovský vliv na životní prostředí od spotřeby energie až po emise. Těžké stroje používané při stavbě se stále ve velké míře opírají o fosilní paliva, i neefektivní využívání elektřiny může vést ke zbytečnému plýtvání. Stavební průmysl se totiž podílí na celosvětové spotřebě energie neuvěřitelnými 36 % a na emisích CO2 dokonce 40 %. Převážně za to může výroba a přeprava materiálů. Těžba některých surovin může mít za následek i znečištění místních vodních zdrojů. 

Cirkulární provoz a zachování hodnoty

Hotovou stavbou ale cirkulární snahy nekončí. I samotná budova by měla mít po dobu své životnosti snížený dopad na životní prostředí. Mezi prvky cirkulárního stavebnictví patří například správná izolace zabraňující tepelným ztrátám, solární panely snižující spotřebu energie a stavební materiály s dlouhou životností.
Zelené stavby jsou spojeny i s nižšími provozními náklady. Údaje ukazují, že takzvané zelené budovy mají tak o 7 % vyšší hodnotu než budovy tradiční. Existují ale obavy, že udržitelné stavební metody jsou příliš drahé. Ing. arch. Karel Goláň, zakladatel architektonického studia crea-tura, upozorňuje, že v rámci celé životnosti budovy včetně demolice vyjde udržitelná stavba nakonec levněji. 

Stavba z udržitelných materiálů je základ

Udržitelným materiálem je ve stavebnictví například dřevo. Správně obhospodařované lesy nejsou jen zdrojem stavebních materiálů, ale poskytují také životní prostředí pro volně žijící živočichy a rostliny. Dalším takovým materiálem je speciální udržitelný beton. Alternativy z plastů a recyklovatelných materiálů mohou snížit produkci oxidu uhličitého téměř o 50 %. Dále pak alternativní cihlové materiály: bláto, vlna, dokonce i cigaretové nedopalky mohou být použity k výrobě stejně pevných cihel bez nutnosti vypalování v pecích, které má za následek škodlivé emise.

 

Obnovitelná energie je klíčová

V oblasti zavádění obnovitelných zdrojů energie na staveništích byl učiněn velký pokrok. Oblíbeným řešením je modulární bateriový systém, který lze rozmístit přímo na staveništi a dobíjí se prostřednictvím přiložených solárních panelů. Tyto baterie mohou napájet elektrické nářadí a vozidla, stejně jako bezpečnostní zařízení. Některé z těchto systémů mohou kompenzovat jednu tunu CO2 týdně a 400 litrů nafty, což má při jejich použití na velkých stavebních projektech významný dopad.

Cirkulární stavby se vyplácí

V dlouhodobém horizontu se cirkulární stavebnictví vyplácí jak finančně, tak i svým vlivem na životní prostředí. Přijetí cirkulárních stavebních metod není ale proces, který by se uskutečnil ze dne na den. Pokud jste zrovna ve fázi plánování stavby, můžete zvážit implementaci alespoň některých principů cirkulárního stavebnictví. Plnému využití zatím bohužel brání i současná legislativa. Mějte na mysli, že potenciálně vyšší počáteční náklady spojené s cirkulární výstavbou mohou být vykompenzovány úspornějším provozem budovy nebo následně její vyšší hodnotou. Navíc zodpovědné firmy mohou získat i výhodnější financování na své projekty.