Digitální technologie: křídla pro rozlet cirkulární ekonomiky. Kde je najít a jak využívat?

Doba čtení   4 min
Sdílet

Podnikatelské aktivity inspirované cirkulární ekonomikou rostou jako houby po dešti. Proč? Ve společnosti roste ekologické povědomí a do popředí se dostává i téma klimatické změny. Cirkulární řešení silně prosazuje Evropská unie. Další velkou nadějí pro rychlejší rozšíření tohoto náhledu na ekonomiku je digitalizace. Pojďme se podívat na několik cirkulárních strategií a konkrétních příkladů, kde digitalizace působí jako výkonný motor dalšího rozvoje cirkulární ekonomiky ve firmách.

Digitální technologie: křídla pro rozlet cirkulární ekonomiky. Kde je najít a jak využívat?
Zdroj: Unsplash

Digitální platformy znásobují cirkulární příležitosti na trhu

V posledních dekádách jsme se přesvědčili, že digitální technologie mají na fungování trhů jeden zázračný účinek – umějí zmnohonásobit příležitosti pro tvorbu hodnot. V případě cirkulární ekonomiky jde o znásobení cirkulárních příležitostí: znovupoužití výrobku či odpadu (upcyklace), opravy, renovace, re-dizajn, recyklace atd. Skvělým nástrojem jsou v tomto směru digitální platformy a aplikace.

Digitální  platformy – elegantní řešení pro rozvoj cirkulární ekonomiky

Proměna odpadu na zdroj je a vždy bude nosným tématem cirkulární ekonomiky. Dotýká se všech odvětví, e-commerce nevyjímaje. Představte si obalovou logistiku velkého českého e-shopu s hračkami. Z Asie každý měsíc do českého skladu dorazí stovky barevných autíček, plyšáků a dinosaurů v nejrůznějších krabicích. E-shop ale používá vlastní, značkové obaly. 

Co si mají na skladu počít s takovým množstvím obalů k vyhození? Víte, že obchody musejí za likvidaci těchto krabic dle platné legislativy (za)platit? Obchodní manažeři tomu sice rozumějí, ale stejně se jim to vůbec nelíbí. Existuje však elegantní  řešení – online platformy, díky nimž se těchto krabic obchodníci nejenže zbaví, ale ještě na tom můžou i vydělat.

Cyrkl.com je největší online odpadní tržiště v Evropě, jež umožňuje tisícům firem přetvořit odpad na zdroj. Stačí se zdarma registrovat online a přidat poptávku na recyklaci produktů.  Jednu z velkých cirkulárních příležitostí, kterou platforma Cyrkl.com pomohla firmám objevit, je právě opětovný prodej kartonových krabic nadnárodních firem, které namísto úhrady poplatku za likvidaci obalů naopak dostaly ještě zaplaceno. 

Tato příležitost pochopitelně čeká nejen na online prodejce, ale na každého chytrého podnikatele z jakéhokoliv odvětví. Například výrobce nábytku může díky Cyrkl.com rychle nalézt obchodního partnera pro recyklaci chybných či poškozených kusů, čímž ušetří nemalé časové a transakční náklady. 

Jak cirkulují velká data?

Výjimečným příkladem propojení digitálních technologií a principů cirkulární ekonomiky je i fungování moderní aquaponické farmy. Pro nezasvěcené, aquaponie je systém intenzivního chovu ryb v umělých nádržích s přečerpáváním vody do hydroponické části, z níž si jedlé rostliny (např. saláty či bylinky) berou část živin pro svůj růst. Lidé z branže se nechávají slyšet, že v současnosti neexistuje čistější a efektivnější systém chovu ryb a pěstování listové zeleniny. Produkce je navíc celoroční a plně nezávislá na počasí nebo klimatu. Pro bezproblémové fungování musí být klíčové elementy aquaponie – voda, ryby, rostliny a bakterie – v neustálé rovnováze. Provoz aquaponie ve velkém proto vyžaduje neustálý monitoring a vyhodnocování dat celého systému (např. měření parametrů vody v nádržích, osvětlení rostlin atd.).

Digitální technologie, která může pokrok v aquaponii posunout ještě o několik levelů výše, je využívání digitálního dvojčete.  Jedná se o virtuální simulaci aquaponické farmy, která je aktualizována daty z reálného, běžícího provozu. Virtuální jednotka – dvojče – na základě učení z dat ze skutečného provozu umí optimalizovat chod celého systému: např. maximalizovat produkci ryb a salátů, minimalizovat odpad, šetřit vodu a další zdroje, plnit standardy kvality a další výrobní cíle.

Maximální životnost a opravy jsou (znovu) „smartest way“. Pomáhají i digitální technologie

Strategie prodloužení životnosti produktu se v kontextu cirkulární ekonomiky skloňuje rozhodně méně než slovo odpad. Jistě za to může i celkový „mindset“ dosavadní ekonomiky, která bohužel podporuje jednorázovost a spotřební povahu zboží. Kde jsou ty časy, kdy se nábytek dědil a rádio mělo vydržet… napořád? Právě tady mají cirkulární ekonomika a digitální technologie přinést zásadní změnu úhlu pohledu.

Evropské sdružení pro výzkum cirkulární ekonomiky (ECERA) vyhodnotilo preventivní působení digitálních technologií s cílem předejít poškozením či poruchám jako vůbec nejchytřejší možnou cirkulární strategii. 

Správa střech pomocí smart dronů

Konkrétní příklad preventivního působení digitálních technologií doslova „za milión“ najdeme v odvětví správy nemovitostí, přesněji správy střech velkých průmyslových objektů. Už i na našem trhu se objevují moderní firmy propojující správu nemovitostí s novými technologickými trendy. Investují do nákupu dronů s termokamerami. Takový „smart dron“ lze totiž použít k velice efektivní prevenci střešních poruch, jež vedou k zatékání vody do budov či únikům tepla. Dron přeletí nad střechou obchodního centra či průmyslového parku a zaznamená teplotní anomálie s centimetrovou přesností. Ve výsledku tak dojde ke zvýšení efektivity detekce poruch na střechách s velikou plochou řádově ve stovkách procent. 

Prasklina střešní fólie o velikosti 5 mm může zapříčinit střešní havárii v podobě stovek litrů dešťové vody v podstřeší. Proto firmy s technologiemi za miliony pod střechou začínají stále více dbát o to, aby i jejich střechy vydržely co nejdéle. Snad bude příkladů preventivního přístupu s cílem co nejvíce prodloužit životnost již existujících produktů, řešení a technologií rychle přibývat napříč všemi odvětvími. 

Vždyť digitálních nástrojů a příležitostí pro rozvoj podnikání je dnes už spousta. Co však zaostává, je vůle firem tyto nástroje zavádět či používat tak, aby sloužily současně ke znásobení cirkulárních příležitostí.