23. 2. 2024 Redakce 1 minuty čtení

Modrozelená infrastruktura v obci Přísnotice

Realizace, při které bude na komunikaci využita technologie umožňující zasakování srážkových vod, je v Česku naprostým unikátem.

Modrozelená infrastruktura v obci Přísnotice

Modrozelená infrastruktura v obci  Přísnotice
Zdroj: Modrozelená infrastruktura v obci Přísnotice, Zdroj: Nerea Martí Sesarino

Přísnotice chtějí lépe hospodařit s vodou

V obci Přísnotice se rozhodli reagovat na nepříznivou změnu distribuce srážek, a to přestavbou odvodnění místní komunikace s využitím principů modrozelené infrastruktury. Cílem projektu nazvaného „Hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě za humny” je realizace opatření ke zpomalení odtoku, retenci a akumulaci srážkových vod.

Modrozelená infrastruktura používá přírodě blízká řešení a integruje přírodní prvky do urbánního prostředí. Ačkoliv jsou tato řešení inspirována přírodními principy, vyžadují sofistikovaná technická řešení.

Klíčem je správné nakládání se srážkovou vodou

V projektu realizovaném v Přísnoticích hrají klíčovou roli zasakovací rošty od společnosti ASIO. Zasakovací rošty označené AS-TTE jsou navrženy tak, aby umožnily přirozené zasakování vody do podloží v místě jejího spadu. Důležitou vlastností roštů je rozložení zátěže povrchu do velké plochy. To umožňuje konstrukce zámků, která propojuje jednotlivé moduly. Rozložení zátěže snižuje požadavky na hutnění podkladových vrstev, a díky tomu je podloží lépe oboustranně propustné pro vodu a plyny.

Tím, že má srážková voda možnost vsáknout se v místě spadu, dochází ke zvýšení množství vody v půdě. Vyšší podíl vody v půdě má příznivý vliv na rostliny i živočichy a podporuje tak biodiverzitu v lokalitě. Zároveň má vsakování vody do půdy významný vliv na hydrologický cyklus a může pozitivně ovlivnit zásobování podzemní vody.

  Podrobnosti o modrozelené infrastruktuře v Přísnoticích se dozvíte v případové studii.