1. 3. 2021 Redakce 3 minuty čtení

Nové technologie pro čištění odpadních vod: membránový bioreaktor

Jak řešit nedostatečnou kapacitu původní čistírny odpadních vod (ČOV), málo prostoru pro její případné rozšíření nebo obtíže s účinností?

Nové technologie pro čištění odpadních vod: membránový bioreaktor

Nové technologie pro čištění odpadních vod: membránový bioreaktor
Zdroj: Vodu vyčištěnou membránovým bioreaktorem je možné využít například jako užitkovou provozní vodu. Foto: Unsplash.com

A je překvapivě snadné a také účinné. Jedná se o využití technologie membránového bioreaktoru (MBR). Tento bioreaktor zajistí více než dvojnásobnou kapacitu čistírny bez nutnosti přístavby a zároveň špičkovou kvalitu vyčištěné vody na odtoku. Takto vyčištěná voda je vhodná ke znovuvyužití, a to například jako užitková provozní voda, k zálivce nebo v horkých dnech ke kropení komunikací.

Správně nastavená investice využije inovace na maximum

Přesně tento problém museli řešit v obci Tuchoměřice u Prahy. Stávající ČOV z devadesátých let pro Tuchoměřice a Kněževes přestávala kvůli nedostatečné kapacitě stačit. „V důsledku vyčerpání kapacity původní čistírny odpadních vod se v obci zastavila výstavba na zhruba tři roky,“ konstatoval místostarosta obce Ing. Karol Böhm.

Původní projekt řešil rozšíření kapacity čistírny konvenční technologií. Ovšem nepříznivé geologické podmínky pro zakládání stavby nových nádrží poukázaly na značnou finanční náročnost.

„Byli jsme také limitováni prostorem a samozřejmě jsme zohlednili i cenu. Proto jsme se rozhodli pro membránovou technologii. Cena konvenční technologie byla o více než jednu třetinu vyšší než použití membránové technologie, která navíc není tak náročná na prostor,“ zdůvodnil volbu Ing. Karol Böhm.

Inovace v oblasti čištění vody lze navíc v mnoha případech financovat i z dotací. Dotace na čističku odpadních vod sníží především náročnost na vstupní náklady. Podívejte se, jaké jsou v oblasti dotací na řešení úpravy vody možnosti.

Prohlédněte si příklady realizovaných projektů ve vašem okolí.

Větší kapacita bez nároku na další prostor

V loňském roce realizovala v Tuchoměřicích čistírnu tohoto typu společnost ENVI-PUR, s.r.o. „Pro obce začíná být nedostatečná kapacita čistíren odpadních vod velice citlivý problém. Těch v okolí velkých měst stoprocentně,“ uvedl technický ředitel a jednatel společnosti Milan Drda.

Variant, jak problém řešit, je samozřejmě více. Intenzifikace stávajících čistíren konvenční technologií je možná v případě dostatku stavebního prostoru. Naopak při jeho nedostatku nebo zbytečné finanční náročnosti se nabízí využití membránové technologie, která umožní zvýšení kapacity bez dalších stavebních úprav náročných na prostor a finanční investici.

„Pokaždé sami provádíme technologický audit, propočty a předkládáme varianty řešení. Zkrátka více možností, jak řešit čistírnu odpadních vod se všemi pro a proti, a vždy doporučujeme optimální variantu,“ vysvětlil Milan Drda ze společnosti ENVI-PUR, která je v počtu instalací čistíren v České republice lídrem.

„Čističky odpadních vod stavíme v celé škále od těch nejmenších, domovních, kterých je přes 20 000, až po obecní v řádu stovek. Pokud hovoříme o membránových čističkách, tak ty máme zatím v osmi až deseti obcích. Je to ale v České republice poměrně nová technologie. Ve světě se používá tak kolem deseti let,“ doplnil Milan Drda.

Membránová technologie zajistí úsporu peněz i vyšší kvalitu vody

Čistírna s membránovým bioreaktorem kombinuje biologické čištění odpadních vod s technologií membránové separace. Hlavním benefitem této čistírny je vynikající kvalita vody na odtoku, které nelze konvenčním způsobem čištění odpadních vod dosáhnout. Společně s tím je ceněnou devízou i dvojnásobné zvýšení kapacity čistírny bez nutnosti stavebního rozšíření.

„Na druhou stranu, provoz membránové ČOV spotřebuje o něco více energie, ale zase vyjde levněji stavba. A především nabízíme nejlepší dostupné technologie a bezpečí,“ zdůraznil Milan Drda. Pro Tuchoměřice a Kněževes znamenala realizace čistírny odpadních vod s membránovou technologií ukončení tříleté stopky dalšího rozvoje obou obcí. „Díky tomu může pokračovat výstavba v obcích podle územního plánu. A nová čistírna přinesla i zlepšení životního prostředí, protože do vodoteče vypouštíme prakticky čistou vodu,“ prohlásil místostarosta Ing. Karol Böhm.