18. 3. 2024 Redakce 1 minuty čtení

Accolade a průmyslové haly podle nejpřísnějších měřítek udržitelnosti

Nemovitost v průmyslovém parku Cheb East je navržena podle principů udržitelného stavebnictví a usiluje o získání nejvyššího hodnocení certifikace BREEAM.

Accolade a průmyslové haly podle nejpřísnějších měřítek udržitelnosti

Accolade a průmyslové haly podle nejpřísnějších měřítek udržitelnosti
Zdroj: Accolade a průmyslové haly podle nejpřísnějších měřítek udržitelnosti, Zdroj: Pixabay

Accolade se zaměřuje na renovaci brownfieldů

Skupina Accolade se zaměřuje na investice do prémiových průmyslových nemovitostí. Pro své rozsáhlé projekty si zvolila cestu udržitelnosti a ohleduplného přístupu k životnímu prostředí. V současnosti je prioritou společnosti zodpovědný rozvoj moderní infrastruktury v Evropě a vytvoření evropského portfolia moderních průmyslových parků s vysokým podílem revitalizovaných brownfieldů. Závazky společnosti shrnuje jasně definovaná ESG strategie, ve které jsou hlavními principy rekultivace brownfieldů, revitalizace okolí průmyslových parků a využívání technologií šetrných k životnímu prostředí.

V současnosti probíhá stavba haly v nově budovaném parku Cheb East. Nemovitost je určena pro amerického výrobce pneumatik Goodyear. Ten je příkladem společnosti, která vynakládá značné úsilí na zmírnění dopadu své činnosti na životní prostředí. Příkladem mohou být inovace směřující k použití udržitelných materiálů i investice do technologií podporujících soběstačnost výroby. Spolupráce se společností Accolade, která pomůže zefektivnit dodavatelský řetězec i snížit uhlíkovou stopu, je dalším příspěvkem do této mozaiky.

Šetrný přístup k životnímu prostředí na prvním místě

Při výstavbě a následném provozu haly v projektu Cheb East se počítá s využitím pokročilých materiálů a technologií s cílem minimalizovat environmentální dopad. Samozřejmostí je instalace fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel a systému pro využití šedé vody. Accolade tím směřuje k získání certifikátu BREEAM New Construction na úrovni Outstanding (nejvyšší stupeň hodnocení).

  Více se o výstavbě průmyslové haly dozvíte v případové studii.