25. 8. 2023 Redakce 3 minuty čtení

AI a udržitelnost (1/3): Jak ve firmě docílit úspor a větší udržitelnosti díky umělé inteligenci

Jakou roli sehraje umělá inteligence (AI) pro lepší a udržitelnější budoucnost?

AI a udržitelnost (1/3): Jak ve firmě docílit úspor a větší udržitelnosti díky umělé inteligenci

AI a udržitelnost (1/3): Jak ve firmě docílit úspor a větší udržitelnosti díky umělé inteligenci
Zdroj: Jak ve firmě docílit úspor a větší udržitelnosti díky umělé inteligenci, Zdroj: Tara Winstead

O čem je minisérie AI a udržitelnost

V tomto prvním článku vysvětlíme v obecnější rovině, proč umělá inteligence představuje zásadní příležitost také v oblasti udržitelnosti. Zároveň přiblížíme, jak různá odvětví ekonomiky začínají využívat umělou inteligenci pro udržitelnost. Ve druhém článku pak zkoumáme environmentální přínosy využití umělé inteligence v byznysu a nabídneme příklady z různých odvětví. V posledním článku se zaměříme na rizika spojená s nasazením umělé inteligence, která mohou přinášet nové výzvy v udržitelném rozvoji firem.

Nasazení AI už je věcí mainstreamu

Klíčovou roli umělé inteligence v udržitelnosti lze v první řadě vyvodit z jejího významu pro budoucnost ekonomiky jako celku. Dnes existuje nepřeberné množství potenciálních aplikací umělé inteligence ve firmách. Zároveň se zlepšuje finanční dostupnost AI pro stále větší okruh firem. Použití AI se tak dostává mezi širokou veřejnost a už není výsadou velkých firem nebo IT komunity. 

Kde umělá inteligence již pomáhá k úsporám a vyšší udržitelnosti

Tady je několik základních příkladů z mainstreamu, kde organizace úspěšně nasazují AI a zvyšují tak svou udržitelnost:

  • Monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů ve všech odvětvích (viz příklady níže). 
  • Analýza dodavatelského řetězce z pohledu udržitelnosti.
  • Nacházení úspor v provozech všech druhů – od výrobních hal po maloobchodní řetězce. AI například pomůže předvídat poruchy, omezit plýtvání energií, minimalizovat prostoje ve výrobě apod.
  • Optimalizace energetických systémů budov – osvětlení, systémů HVAC (systém vytápění, větrání a klimatizace) a dalších zařízení za účelem snížení spotřeby energie a emisí uhlíku.
  • Integrace obnovitelných zdrojů energie. Umělá inteligence pomáhá řešit nestabilitu výkonu obnovitelných zdrojů a dokáže minimalizovat ztráty energie. Tím akceleruje přechod k udržitelným a obnovitelným zdrojům energie.
  • V logistice AI přispívá ke snížení spotřeby paliv a emisí z dopravy. Dále pomáhá v optimalizaci cest nákladních vozidel (hledání nejkratší a nejúspornější cesty apod.).
  • V IT je velkým trendem využití AI k optimalizaci spotřeby energie a snižování emisí datových center.
  • Analýza chování spotřebitelů řízená umělou inteligencí poskytuje prognózy poptávky a zlepšuje řízení zásob, aby se zabránilo plýtvání.

  Umělá inteligence bojuje také proti klimatickým změnám. S její pomocí zachraňuje Prazdroj český chmel.

Jednotícím prvkem všech řešení jsou úspory díky datům. A úspory jsou jeden ze základních pilířů udržitelnosti. Firmy dokážou díky AI zkrátka dosáhnout více úspor, rychleji a s vysokou návratnosti investice (ROI). 

O jakém druhu umělé inteligence mluvíme?

Zjednodušeně můžeme říct, že ve většině uvedených příkladů se jedná o využití tzv. strojového učení neboli machine learning, což je specifický poddruh umělé inteligence, který se liší od tzv. obecné umělé inteligence (AGI). Machine learning umožňuje počítačům učit se z nasbíraných dat a zlepšovat své výkony, aniž by byl nutný lidský zásah zvenčí (např. programování).

AI strategie a udržitelná firma

Začněte strategickým přístupem k AI, udržitelnosti a digitalizaci. Pokud zvažujete nasadit umělou inteligenci, první kroky vedou k vytvoření strategie udržitelnosti a strategie digitalizace. Obě strategie by měly obsahovat část „AI strategie”. Jedině tak dokážete strategicky rozhodnout, ve kterých oblastech byznysu vůbec má smysl AI nasadit, jaké procesy se vám vyplatí digitalizovat, jaká data potřebujete začít sbírat. Strategie musí obsahovat jak ekonomickou analýzu (návratnost investice do AI a digitalizace), tak analýzu z pohledu udržitelnosti (dopady na oblast environmentální, sociální a řízení organizace).