AI a udržitelnost (3/3): Jak ovlivní příchod umělé inteligence trh práce

Doba čtení   4 min
Sdílet

Vliv umělé inteligence (AI) na trh práce patří letos mezi nejdiskutovanější společenská témata. Mluví se především o dopadech AI na odměňování zaměstnanců a způsob práce obecně. Pravdou však je, že nikdo neví, jak přesně bude budoucnost vypadat. Přesto se experti v některých bodech shodují – předpokládají, že nástup AI přinese v mnohých ohledech destabilizaci a následně transformaci pracovního trhu. Přirozeně jednou z oblastí, která většinu zaměstnanců zajímá, je sféra odměňování.

AI a udržitelnost (3/3): Jak ovlivní příchod umělé inteligence trh práce
Jak ovlivní příchod umělé inteligence trh práce, Zdroj: ThisIsEngineering

Scénáře vlivu AI na mzdy – kdo získá a kdo ztratí

Budou zaměstnanci v nadcházející éře umělé inteligence placení jinak než dnes? Experti říkají, že ano. Sledujeme masivní zavádění umělé inteligence do pracovního prostředí ve všech sektorech. To brzy přinese významné důsledky na systémy odměňování pracovníků. Dle aktuálních analýz je vzestup AI faktorem, který přinese více nerovnosti v odměňování. Předpokládané změny v odměňování zaměstnanců budou záviset hlavně na úrovni jejich dovedností a zručností.

Jak AI ovlivní mzdy nízkopříjmových pracovníků

Experti například upozorňují na to, že vzestup produktivity práce ve firmách díky nasazení AI nemusí automaticky přinést nárůst mezd všech pracovníků. To pravděpodobně bude platit zejména pro výrobní firmy, kde AI a robotika mohou nahrazovat rutinní práce vykonávané nízkopříjmovými pracovníky. 

Odborníci vycházejí z aktuální ekonomické reality. Studie na toto téma totiž ukazují, že zisky, které přináší vyšší produktivita výroby, obvykle nesměřují na zvýšení platů běžných pracovníků, ale spíše putují ve formě výnosů k akcionářům korporací, majitelům firem apod. U nízkopříjmových pracovníků tak vyšší produktivita výroby s velkou pravděpodobností nepovede ke zvýšení mzdy. Spíš bude mít negativní důsledky v podobě zkracování jejich pracovního času, a tím i platů.

  Jak docílit pomocí umělé inteligence finančních úspor? Na to odpovídáme v 1. díle této minisérie.

AI optimismus na straně vedoucích pracovníků

Na rozdíl od nízkopříjmových zaměstnanců s nižší kvalifikací, u manažerů a a vysoce kvalifikovaných pracovníků by měla větší produktivita práce vést obecně ke zvýšení odměn. Tito pracovníci by se měli naučit zvýšit svoji vlastní produktivitu tím, že budou delegovat časově náročné úkoly na AI technologie, čímž budou schopni produkovat více výstupů a na kvalitnější úrovni.

Navíc jsou to právě vedoucí pracovníci, kdo bude definovat a řídit strategie pro transformaci svých firem na více „AI driven”. V důsledku toho budou také více chráněni před negativními vlivy těchto změn, včetně fluktuace mezd. 

Specialisté ve svých oborech mohou také těžit z příchodu AI

Další skupinou, jejíž vyhlídky vypadají optimisticky, jsou vysoce kvalifikovaní specialisté ve svých oborech. Tato skupina bude mít všechny předpoklady pro výkon sofistikovaných pracovních úkolů s využitím nových AI technologií. S nástupem AI je zapotřebí například více odborníků v oblastech jako strojové učení, komplexní datová analýza a některé druhy programování. 

Sofistikace pracovních úkolů pomocí využití AI by měla pomoct také mnohým kreativním pozicím. Kreativec zvládne díky AI nahrazovat desítky rutinních úkolů denně. Tím se mu „uvolní ruce” a získaný čas může věnovat práci s vyšší přidanou hodnotou.

Nejde však jenom o outsourcing rutinní práce. Kombinace schopností lidí a AI může vést k většímu počtu kreativních řešení problémů. Kreativní profesionálové se proto musí naučit co nejvíce využívat AI i ve svém tvůrčím procesu. 

  Originálně používají umělou inteligenci například v Prazdroji, a to k záchraně českého chmele.

Co se tedy stane? To dnes nikdo neví

Je pravděpodobné, že trh práce se bude více orientovat na spolupráci mezi lidmi a stroji. Lidé budou nadále klíčoví pro kreativitu, empatii, řízení týmů a složité úkoly, zatímco AI se bude starat o analýzy dat, automatizaci a rutinní úkoly. Když budou například manažeři svěřovat AI technologiím více svých administrativních a reportovacích úkolů, mohou trávit více času strategickým myšlením a koučováním.

Každopádně vliv AI na budoucí vývoj odměňování pracovníků bude komplexní, a tudíž velmi těžko předvídatelný. Vývoj změn v odměňování bude do značné míry záviset také na regulacích, které budou doprovázet zavádění a využití technologie AI (tedy i opatření k sociální ochraně zaměstnanců). Jelikož je legislativa o AI pouze v začátcích, není aktuálně možné s určitostí predikovat vývoj v této oblasti. 

Jak porozumět rizikům umělé inteligence pro trh práce 

Umělá inteligence (AI) se stává stále důležitější součástí našeho moderního pracovního světa, o tom není pochyb. Zatímco nese mnoho přínosů, není bez rizik. V článku jsme se pokusili nastínit alespoň základní rizika, spojená s nasazením AI pro trh práce.

Jak můžeme lépe porozumět transformaci, která se nám odvíjí před očima a připravit se na ni? Existuje několik zajímavých studií a průzkumů, které se podrobně zabývají vlivem umělé inteligence na svět práce. Tyto zdroje vám mohou přinést přesnější náhled do problematiky a doporučujeme pokračovat právě tímto směrem. Začít můžete například aktuální analýzou od poradenské společnosti McKinsey Generative AI and the future of work in America (červen 2023) či podcastem Deep Talks od Petra Ludwiga, který toto téma pravidelně analyzuje.

  Umělá inteligence umožňuje také snižovat emise a chránit biodiverzitu. Konkrétní příklady uvádíme v 2. díle této minisérie.