Aliance pro bezemisní budoucnost představuje partnery i ambiciózní cíle

24. 11. 2023
Doba čtení   6 min
Sdílet

Komerční banka, ČEZ, McKinsey, Moneta Money Bank, Onsemi, Orlen Unipetrol, PWC a Wienerberger, to jsou klíčoví partneři nové platformy Aliance pro bezemisní budoucnost. Záměrem aliance je pomoci české ekonomice dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a zároveň podpořit konkurenceschopnost země.

Aliance pro bezemisní budoucnost představuje partnery i ambiciózní cíle
Aliance pro bezemisní budoucnost představuje partnery i ambiciózní cíle, Zdroj: ApBB

Aliance usiluje o vytvoření nejvýznamnějšího uskupení českých firem prosazující rychlou implementaci bezemisních technologií. Společně s dalšími partnery, jako jsou České radiokomunikace, společnost Liberty, Škoda Auto a také Svaz měst a obcí, Arthur D. Little, Metalimex, Spolchemie, Sudop Group, Vodafone, Zásilkovna a Svaz moderní energetiky chtějí podpořit přechod české ekonomiky i veřejnosti na klimaticky neutrální technologie. Tento záměr hodlá uskutečnit prostřednictvím efektivního sdílení know-how i svým dobrým příkladem.

Stanoviska partnerů Aliance pro bezemisní budoucnost:

„Je potřeba sjednotit přístup k měření uhlíkové stopy a zjistit aktuální potřeby pro zrychlení dekarbonizace. Bankovní sektor přitom hraje v podpoře udržitelnosti a dekarbonizace zásadní roli. Banky mají potenciál ovlivnit a řídit tok financí do projektů a iniciativ, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a snižují emise skleníkových plynů. Aliance nabízí novou platformu, kde mohou finanční instituce úzce spolupracovat s průmyslovými partnery na financování nízkoemisních projektů a investic. Je klíčové, abychom spojili naše síly a vytyčili jasnou vizi a konkrétní kroky směrem k dosažení udržitelné budoucnosti,“ přibližuje roli bankovního sektoru generální ředitel Komerční banky a prezident ApBB Jan Juchelka.

  Jaké informace budou banky požadovat od svých klientů k tématu udržitelnosti? Podívejte se na záznam webináře.

„Jsem velmi rád, že Aliance pro bezemisní budoucnost vznikla. Český průmysl musí dekarbonizovat. Konkurenční výhoda českého průmyslu byla dlouho závislá na domácím levném uhlí. Využívání uhlí v naší ekonomice postupně skončí a my musíme hledat pro náš průmysl nové impulzy. ČEZ oznámil cíl být uhlíkově neutrální do roku 2040. Nebude to lehké, ale tvrdě na tom pracujeme. V rámci naší aliance chceme s ostatními partnery přicházet s těmi nejlepšími řešeními, která pomohou nám v alianci i celému českému průmyslu,“ řekl generální ředitel ČEZ a viceprezident ApBB Daniel Beneš. 

„Skupina ČEZ má vlastní cíle dekarbonizace, ale založila také ČEZ ESCO, jehož úkolem je pomáhat českým podnikům, městům a obcím se zaváděním řešení, které jim pomohou modernizovat a ekologizovat jejich energetiku i celý provoz. Dekarbonizace průmyslu je velmi náročná, ale kdo začne dříve, získává konkurenční výhodu oproti ostatním. To je zpětná vazba od našich zákazníků, se kterými jejich dekarbonizační plány řešíme,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO a předseda správní rady ApBB Kamil Čermák.

„Vítáme vznik Aliance, jejímž členem se stáváme proto, abychom prosazovali racionální přístup pro transformační období, kdy se česká ekonomika musí přeorientovat na obnovitelné zdroje. V tomto smyslu MONETA započala transformační proces před sedmi lety a v mnoha ohledech představuje příklad zodpovědné politiky, a to zejména ve vztahu k řízení a snižování vlastní uhlíkové stopy,“ řekl generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

  Snížení uhlíkové stopy v bankovnictví umožňují například sdílené bankomaty. Právě do tohoto projektu se společně pustila MONETA s Komerční bankou.

„Pro úspěšnou transformaci směrem k udržitelné budoucnosti je nezbytná shoda na základních principech a podpora napříč politickým spektrem včetně vytvoření legislativního rámce, který zohledňuje aktuální situaci a výzvy v průmyslu i dopravě. V samotném chemickém průmyslu je naší výzvou především dekarbonizace, výroba a uchovávání elektrické energie z alternativních zdrojů, intenzivnější využití vodíku a zavedení principů cirkulární ekonomiky s důrazem na recyklaci,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výzkum, vývoj a výrobu.

„PwC má na globální i lokální úrovni svůj Net Zero závazek, který se snažíme v praxi naplňovat, takže víme, že to rozhodně není nic jednoduchého. A už vůbec ne něco, na co existuje nějaké univerzální řešení, které stačí prostě okopírovat. Obory, jako je například těžký průmysl, to mají logicky ještě výrazně náročnější. I proto je dobře, že vzniká platforma, kde si lídři byznysu budou vyměňovat své dekarbonizační know-how a posouvat tak celou problematiku dál. Jsme rádi, že k tomu můžeme přispět z titulu poradce, který má praktické zkušenosti s řešením dekarbonizace pro klienty,“ řekl partner a sustainability leader PwC Česká republika Jan Brázda.

  Společnost PwC se podílela také na studii o přínosu umělé inteligence pro udržitelnost. Jaké možnosti AI v tomto ohledu nabízí?

„Transformace průmyslu a dopravy představuje pro Škoda Auto nejvýznamnější výzvu za poslední desítky let a změnu paradigmatu v celých odvětvích. Věříme ale, že pro nás jako společnost i celou Českou republiku představuje významný růstový potenciál, pokud bude uchopena správně.  Je pro nás stěžejní, aby leadeři ve svých oborech společně komunikovali přínosy bezemisních technologií. Pro nás jako výrobce automobilů spolupracujícího s mnohými dodavateli v celém světě je zásadní, aby dekarbonizoval celý hodnotový řetězec. Z těchto důvodů jsme rádi, že vznikla platforma Aliance pro Bezemisní budoucnost se zastoupením významných hráčů, kde bude možné sdílet, ale hlavně prezentovat dosavadní úspěšné příběhy snižování uhlíkové stopy,“ sdělil Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto pro Prodej a Marketing.

„Za posledních 18 měsíců došlo k velkému posunu. Před rokem byly hlavní otázkou technologie a jejich nasazování, nyní se řeší budování vysokokapacitních dodavatelských řetězců a přístup ke kritickým surovinám. Dodavatelské řetězce zelených technologií jsou jedním z klíčových témat americké legislativy, která cílí na snížení inflace (IRA) a evropského Průmyslového plánu Zelené dohody. V obou případech je důraz na zajištění výroby důležitých technologií v geograficky i bezpečnostně blízkých zemích. Otevírá se tak příležitost i pro český průmysl, který je již nyní schopen vyrábět vysoce komplexní produkty a komponenty. Je nyní důležité porozumět tomu, které produkty a komponenty v příštím období nejrychleji porostou, českým firmám budou technologicky blízké a kde dává smysl významně investovat do globální ambice,“ doplňuje Viktor Hanzlík, řídící partner společnosti McKinsey & Company, Česká republika.

  Podívejte se, jaké příležitosti může pro firmy představovat tzv. Zelená dohoda (Green deal).

„Naše společnost si již dlouhou dobu klade za cíl provozovat podnikání v duchu udržitelnosti a zodpovědnosti. Nepřetržitě pracujeme na zdokonalování složení našich produktů s cílem minimalizovat celkové emise, které vznikají během výrobního procesu. Rozhodnutí stát se součástí Aliance pro bezemisní budoucnost bylo tak pro naši společnost logickým krokem vpřed. V segmentu výroby stavebních materiálů vnímáme největší urgenci ve stále neurčité a slabé podpoře při hledání nových technologií a postupů ve výrobě a také v legislativní a finanční podpoře. To jsou také témata, která chceme v rámci Aliance rozvíjet,“ doplňuje generální ředitel společnosti Wienerberger a hlavní partner ApBB Kamil Jeřábek.

„Dekarbonizace je fenomén a především cíl, ke kterému vede úspěšná cesta jen v případě, že na ní spolupracují všechny sektory ekonomiky. Aliance představuje unikátní platformu, kde se propojují nejdůležitější z nich – finanční svět, energetika a technologický sektor. Právě jako zástupci technologické oblasti můžeme členům Aliance a veřejnosti, kterou budeme oslovovat, lépe přiblížit možnosti, které už dnes naše špičkové výrobky nabízejí. Současně chceme sdílet i naše know-how v technologiích, které se na trh teprve dostanou v následujících letech. Již dnes je s nimi možné počítat a plánovat tak efektivně investice do dekarbonizace,” osvětluje Josef Švejda, Site director, ON Semiconductor Czech Republic.

  Digitální technologie mohou pomoci také rozvoji cirkulární ekonomiky. Nechte se inspirovat několika zajímavými digitálními platformami.

„Dekarbonizace průmyslových podniků je velkou výzvou pro českou ekonomiku i samotné podniky. Pro úspěšnou modernizaci tuzemské ekonomiky směrem k bezuhlíkovým řešením jsou základní nutností vytvoření prostoru pro spolupráci napříč různými obory a sdílení dobré praxe. Proto pevně věříme, že právě v Alianci získáváme partnera, se kterým můžeme otevřít novou kapitolu diskuze o výhodách i výzvách moderní české ekonomiky založené na větším podílu obnovitelných zdrojů či využití energeticky účinných technologií,“ řekl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Aliance pomůže ve sdílení know-how v oblasti snižování emisí, podpoří vznik konkrétních projektů za využití zkušeností a kompetencí členů. Z dotazníkového šetření, které probíhalo v kooperaci se všemi partnery v posledních měsících, jsme již definovali základní segmenty dekarbonizace a zásadní kroky k jejich efektivní dekarbonizaci. Na webu bezemisni.cz tak vzniká popis dekarbonizace z pohledu energetiky, financí, těžkého průmyslu, moderních technologií, stavebnictví, dopravy a veřejné správy,“ doplňuje hlavní partnery ředitelka ApBB Jana Morávková.

 

Sdílet