28. 3. 2023 Redakce 3 minuty čtení

Bezobalové nakupování novým standardem? Česká společnost MIWA je na dobré cestě

Firma MIWA (Minimum Waste) se rozhodla pro revoluci v minimalizování obalového odpadu
a vyvinula kompletní obchodní systém založený na...

Bezobalové nakupování novým standardem? Česká společnost MIWA je na dobré cestě

Bezobalové nakupování novým standardem? Česká společnost MIWA je na dobré cestě
Zdroj: Zdroj: miwa.eu

Podle firmy MIWA už se pouze na recyklaci spoléhat nelze, a proto se snaží vyhnout odpadu dříve, než vznikne.

Již od roku 2014 se společnost Petra Báči zaměřuje na zákazníky, obchodníky i producenty, aby jim pomohla nalézt řešení pro prevenci vzniku odpadu. Firma tvrdí, že nakupování do vlastních nádob by mělo být v moderní době zcela běžnou záležitostí. Proto vytvořila znovupoužitelné kapsle, které fungují na principu chytrých technologií a zároveň splňují současné hygienické i logistické požadavky obchodních řetězců. Kompletní obchodní systém je založen na minimalizaci obalového odpadu a zároveň umožňuje čistý a efektivní způsob bezobalového prodeje.

Při rozšíření bezobalového systému mezi širokou skupinu obchodníků MIWA věří, že může mít šanci pozitivně ovlivnit životní prostředí. Potvrzuje to analýza životního cyklu z roku 2018 od týmu expertů Vysoké školy chemicko technologické. Analýza srovnala systém znovu použitelných kapslí MIWA s běžnou distribucí potravin v jednorázových obalech a výsledkem byla šance snížit negativní dopady aktuálního způsobu prodeje potravin až o 71 %. Vyhlídku pro uskutečnění změn potvrzuje hned několik ocenění, které společnost MIWA stihla získat – mezi ně patří New Plastics Economy Innovation Prize, E.ON Energy Globe, SDGs Awards či European Social Innovation Competition.

Jak funguje systém znovupoužitelných kapslí MIWA?

Potraviny se skladují ve dvanáctilitrových znovupoužitelných transportních kapslích, které se neustále pohybují mezi výrobcem, obchodem a mycím centrem. Jakmile se kapsle naplní, tak nesou detailní informace o produktu a zároveň zajistí jeho čerstvost po celý čas distribuce. Po doručení kapslí do obchodu personál vloží kapsle do prodejního modulu, automaticky se zkalibrují chytré ventily a zákazníci mohou začít nakupovat.

Moduly poskytují obchodníkům data o zásobách produktu prostřednictvím informačního systému, který navíc umožňuje společnosti MIWA monitorovat oběh všech kapslí. Zákazníkům stačí pomocí chytré nákupní nádoby MIWA cup pouze přitlačit na ventil a nasypat množství výrobku. Po registraci MIWA cupu v mobilní aplikaci nemusí zákazníci nic vážit, celý proces za ně udělá synchronizace mezi chytrými ventily a nádobami. Následně lze nákup ihned pohodlně zaplatit mobilním telefonem.

Společnost MIWA si zakládá na principech cirkulární ekonomiky

MIWA si vybírá nezávadné, odolné a snadno recyklovatelné materiály. Kapsle, moduly, nádoby a další části znovunaplnitelného systému se snaží firma používat co nejdéle s ohledem na bezpečnost a hygienu. Po skončení životního cyklu jednotlivých nástrojů se MIWA osobně postará o jejich recyklaci a možnosti dalšího zpracování ve formě materiálu. Celý způsob prodeje je tak ekologický a ekonomicky smysluplný.

Kde je možné využít bezobalový systém MIWA?

V současnosti lze MIWA systém nalézt hned na několika místech po celém Švýcarsku, v ČR i Paříži. V nejbližší době by měla společnost expandovat také do Německa. Chcete si systém MIWA vyzkoušet na vlastní kůži? Můžete vyrazit do vybraných prodejen obchodů  Albert, Country Life, Nestlé, či francouzského řetězce supermarketů Intermarché. Zároveň MIWA disponuje svým vlastním prostorem v Praze, který kombinuje obchod a edukační centrum. Firma zde pořádá různé akce, při kterých se snaží poukázat na téma udržitelné spotřeby.

  Přečtěte si další článek o české firmě zabývající se bezobalovým prodejem.