28. 9. 2021 Redakce 3 minuty čtení

Cementum: recyklovaný beton se stává trendem i v designu

Nahlížet na stavebnictví optikou cirkulární ekonomiky znamená v prvé řadě využívat odpady jako zdroje. Řada českých firem jasně vidí skrytý...

Cementum: recyklovaný beton se stává trendem i v designu

Cementum: recyklovaný beton se stává trendem i v designu
Zdroj: Uvádí na trh udržitelné betonové výrobky s důrazem na design a maximální využití druhotných surovin, zdroj: Cementum

Cíl firmy Cementum je jednoduchý: uvádět na trh udržitelné betonové výrobky s důrazem na design a maximální využití druhotných surovin, díky čemuž se šetří primární suroviny a snižují se environmentální dopady při výrobě betonu. Za projektem Cementum stojí Ondřej Koc jako CSO, Jan Čermák jako CEO, Jiří Fiala jako technolog betonu a David Škaroupka jako designér. Tento tým se již delší dobu pohybuje v oblasti recyklace a upcyklace stavebních a demoličních odpadů, a tak jej díky této skutečnosti napadlo, že v této oblasti existuje velký potenciál i vzhledem k ubírajícímu se směru současné legislativy a veřejného zadávání. Dle slov Ondřeje Koca jsou designové betonové výrobky běžně dostupné již nějaký čas, avšak po ukončení jejich životního cyklu končí na skládkách, případně v recyklačních centrech a dále jsou využity v lepším případě jako zásypový či stabilizační materiál.

Ze starého městského mobiliáře nové designové výrobky

 

Stavební a demoliční odpady mohou při výrobě betonu posloužit jako zdroje pro náhradu přírodního kameniva. Firma Cementum získává pro svou výrobu suroviny od partnerských recyklačních center, které je jsou schopny připravit dle technologie společnosti ERC-TECH a.s. Výsledkem je pestré spektrum menších designových výrobků, u nichž byste recyklovaný beton možná nečekali – od dárkových předmětů přes interiérové designové prvky až po městské mobiliáře. Díky téměř nekonečné recyklovatelnosti těchto surovin mohou být všechny výrobky na konci životního cyklu vráceny zpět do oběhu. To ale ještě není všechno. Cementum dnes dokáže vyrábět i přímo z materiálů, které již na svém místě dosloužily. Výsledkem jsou výrobky, které šetří přírodní zdroje, využívají odpad jako jejich náhrady, jsou 100% recyklovatelné, tj. lze z nich vyrobit další designové prvky po ukončení životnosti. V praxi to může fungovat například tak, že se ve městě nejprve využije současný betonový mobiliář a poté z něj bude vyroben buď mobiliář nový, či jiný designový prvek.

 

Úspory? Až 1600 kg přírodního kameniva
 

Cementum bedlivě sleduje environmentální stopu svých výrobků. Jak konkrétně snižuje zátěž na primární suroviny? V jednom m³ betonu, který se používá pro výrobu výrobků, se ušetří zhruba 1,6 tuny přírodního kameniva (zhruba 800 kg písku a 800 kg štěrku), dále se ušetří zhruba 45 kg cementu oproti stejné třídě konvenčního betonu, spotřebuje se však zhruba o 100 litrů více pitné vody. Beton, který tato firma využívá, však není nutné tolik ošetřovat při zrání, takže na jednom m³ se ušetří zhruba stejná dávka vody, která se použije navíc.

Tyto materiálové úspory se tak promítají i do pozitivního impaktu v rámci certifikací LEED a WELL. Do poslední platné verze LEED (Leadership and Environmental Design) je započítáván objem recyklovaných materiálů v projektu. Zákazníci firmy Cementum tak mohou deklarovat údaje do takzvaných materiálových kreditů, nicméně ve srovnání s velkoobjemovými materiály v řádech jednotek až stovek tun, se nejedná o markantní vliv. Designové výrobky umístěné ve vnitřních prostorách vyvolávají v nájemnících příjemné pocity. Důležitým aspektem je i možnost pomocí těchto předmětů umožnit návštěvníkům vidět cirkulární ekonomiku v praxi. Tyto kvality se odrážejí v certifikaci WELL, která se zaměřuje na pohodu nájemců a uživatelů budov.
 

Výrobky firmy Cementum mají široké uplatnění, například mohou sloužit jako firemní dary. Dnes firma akceleruje svou výrobu a pracuje na výrobě prvků nového mobiliáře pro městskou část Praha 11. Firmě není cizí ani myšlenka opětovného využívání – do budoucna chce spustit bazar starých betonových výrobků, které mají stále určitou užitnou hodnotu. Tam kde, se již nehodí, mohou být jinde ještě využitelné.