Cirkulární akademie spouští druhý ročník vzdělávání o udržitelnosti

30. 11. 2023
Doba čtení   1 min
Sdílet

Cirkulární akademie má za sebou první rok svého fungování a Komerční banka byla u toho jako klíčový partner. Cirkulární akademie je jediné komplexní vzdělávací centrum v České republice, které nabízí edukační aktivity na témata spojená s cirkulární ekonomikou. Realizaci cirkulární ekonomiky v praxi chápe jako klíčovou pro budoucí nastavení ekonomiky i udržitelnějšího výrobního a spotřebitelského smýšlení tak, abychom byli schopni naplnit ambiciózní cíle nízkouhlíkové evropské ekonomiky.

Cirkulární akademie spouští druhý ročník vzdělávání o udržitelnosti
Cirkulární akademie spouští druhý ročník vzdělávání o udržitelnosti, Zdroj: CIRAK

Program Cirkulární akademie na rok 2024

Na rok 2024 je připraven další kurz propojující teorii s praktickými dopady. Kurz Cirkulární ekonomika v praxi bude rozdělen do tří bloků pro různé cílové skupiny tak, aby poskytl firmám a dalším institucím možnost proškolit své zaměstnance z konkrétních klíčových oddělení.

  • První blok „Jak prakticky zavést cirkulární ekonomiku do výroby” se zaměří na udržitelnost ve výrobě a na změnu výrobních procesů směrem k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelnějšímu způsobu výroby v malých, středních i velkých firmách. Konkrétně se bude věnovat těmto tématům: odpady, materiály a obaly, energie, voda a materiálové toky produkce.
  • Druhý blok „Data a měření dopadů cirkularity” se zaměří na témata spojená s daty a nástroji na měření cirkularity ve firmách, reporting, strategické konzultace ESG, digitalizaci, financování přechodu na cirkulární ekonomiku a měření uhlíkové stopy. Webinář na téma financování cirkularity bude určen i pro širokou veřejnost.

  Víte, že existuje také Akční plán pro Cirkulární Česko 2040? Podívejte se, co může přinést české ekonomice.

  • Třetí blok „Co přináší cirkulární ekonomika ve službách” se zaměří na firmy podnikající primárně v terciárním průmyslu. Jednotlivé aktivity se zaměří na témata cirkulárních nákupů, dodavatelsko-odběratelských řetězců, komunit a zaměstnanců. Zabývat se budeme interní komunikací, ESG a souvisejícími byznys modely firem.

Spuštění druhého ročníku Cirkulární akademie již koncem ledna

Druhý ročník zahájí Cirkulární akademie slavnostním spuštěním, které proběhne 25. ledna od 15 do 17 hodin v Cirkulárním hubu Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). Na programu bude představení lektorů jednotlivých kurzů a vstupy na aktuální témata a trendy spojené s cirkulární ekonomikou.

  Registrace na slavnostní spuštění Cirkulární akademie 25. ledna, 15:00 – 17:00.