Čistota vzduchu je zásadní pro lidi i planetu

11. 1. 2022
Doba čtení   3 min
Sdílet

Kvalita ovzduší je jedním z klíčových indikátorů chování naší společnosti k životnímu prostředí. Firmy, vlády a další organizace – nikdo by toto téma neměl přehlížet, neboť znečištěné ovzduší škodí lidskému zdraví i životnímu prostředí. V uplynulých desetiletích v Evropě podstatně klesly emise mnoha látek, což vedlo ke zlepšení kvality ovzduší v celém regionu. Jejich koncentrace jsou však nadále příliš vysoké, a přetrvávají tak problémy týkající se kvality ovzduší.

Čistota vzduchu je zásadní pro lidi i planetu
Zdroj: Sensirion.com

Značná část evropského obyvatelstva, zejména městského, žije v oblastech s opakovaně překračovanými normami kvality ovzduší: znečištění ozonem, oxidem dusičitým a jemnými částicemi (PM) představuje závažné zdravotní riziko. Dnes již ale existují technologie, které na tento problém dokáží reagovat. Měří stav ovzduší a v reálném čase informují o jeho kvalitě na daném území.

Podobné poznatky jsou nezbytné, pokud má svět strategicky reagovat na krizi znečištění. Každý by měl vědět, jaký vzduch vlastně dýchá. Právě tak funguje průkopnický přístup společnosti Airly, inspirativního hráče v oblasti čistých technologií. Věděli jste, že se můžete již celkem jednoduše informovat o kvalitě ovzduší ve svém okolí? Stačí si stáhnout mobilní aplikaci Airly. 

Společnost vznikla díky náhodě. Před pár lety se jeden ze spoluzakladatelů Wiktor Warchalowski rozhodl ve svém rodném Polsku běžet maraton. Velmi rychle si ale uvědomil, že by tím mohl ohrozit své zdraví, jelikož Krakov trpěl vysokou mírou nebezpečného znečištění ovzduší a běh byl spolehlivým způsobem, jak se ještě více nadýchat škodlivých částic. Snažil se najít data, která by mu řekla, kdy je nejbezpečnější trénovat. Nedopátral se však ničeho, co by bylo dostatečně aktuální a lokální. Právě tady se zrodila inspirace pro Airly.

Jak Airly funguje?

Společnost začala místním obyvatelům dodávat snímače kvality ovzduší, aby získávala data potřebná k poskytování lokálních zpráv o kvalitě ovzduší v reálném čase. Jakmile se ukázalo, že tento nápad funguje, rozšiřují své služby po celém světě. Dnes spolupracují s klientelou z řad vlád, místních úřadů a firem v Evropě a Asii. Zákazníci mají přístup k jednoduchému ovládacímu panelu, který poskytuje nepřetržitý tok dat o řadě různých typů znečištění ve velmi specifických lokalitách, které je zajímají. Důraz je kladen na praktické informace a zákazníci dostanou i předpověď pravděpodobné úrovně znečištění v následujících 24 hodinách, aby se podle toho mohli zařídit.

Jak je na tom vzduch ve vašem okolí?

Služba již spustila i několik zajímavých iniciativ. Zákazníci mohou obdržet varování, aby zůstali uvnitř nebo zavřeli okna. Airly umožňuje, aby takové rady byly velmi konkrétní. V Krakově například začal místní úřad nabízet bezplatnou veřejnou dopravu, když se zdá, že znečištění překročí určitou úroveň, aby přiměl lidi vystoupit z aut a vyhnout se tak nejhoršímu problému. I v České republice už je poměrně dost senzorů a můžete si tak v telefonu nebo na počítači zobrazit kvalitu vzduchu ve vašem okolí (mapa).

Plíce v Praze zčernaly

V porovnání s některými velkými městy světa jsou na tom Praha a ostatní česká města celkem dobře. Právě na tento fakt měla na podzim upozornit umělecká instalace lidských plic v Praze vedle metra Anděl. Model simulující dýchání postupně přirozeně i uměle černal, aby demonstroval vliv znečištění na lidi a na planetu. K symbolickému zastavení chodu modelu plic pak došlo začátkem 26. konference smluvních stran OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow. Ta si klade za cíl urychlit aktivity směřující k naplnění Pařížské dohody a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Instalace modelu plic byla součástí projektu OCO2JDE Komerční banky, která vzdělává a zároveň vyzývá k udržitelnosti. Cílem instalace bylo, aby firmy, vlády, instituce i jednotlivci více přemýšleli o svém chování k ovzduší, aby se nám tu všem žilo lépe. Klíčem je pochopení, že ve věci klimatu bude muset každý z nás sehrát svou roli. Rozhodně jedním z nejefektivnějších řešení, jak zastavit měnící se klima planety Země, je tzv. udržitelné chování. Dobrou zprávou je, že udržitelněji se může chovat každý z nás, aniž by zásadně snížil svůj komfort. 

 

Sdílet