16. 11. 2021 Redakce 4 minuty čtení

Energetická krize v Česku může být příležitostí.

Elektrická energie se rapidně zdražuje, přišel krach energetického dodavatele, ceny emisních povolenek jsou rekordní. Jak na to mají reagovat české firmy?

Energetická krize v Česku může být příležitostí.

Energetická krize v Česku může být příležitostí.

Co se skrývá za současnými raketově rostoucími cenami energie?

Ceny energie rostou díky více faktorům, které se spojily dohromady v průběhu krátkého období. Největší vliv na tuzemské ceny energie má nárůst ceny zemního plynu na světových trzích, menší vliv hraje i nárůst ceny emisních povolenek, jelikož elektrická energie v České republice stále z velké části pochází z uhlí, při jehož pálení se produkuje velké množství emisí CO2.

Důvody pro několikanásobný nárůst ceny plynu na světových trzích jsou především v krátkodobém převisu poptávky nad nabídkou. Oživení pandemií utlumených ekonomik přišlo náhle a bylo ještě podpořeno masivní finanční podporou ze strany vlád. Energetika je také v procesu nahrazování uhlí čistějšími zdroji a zemní plyn slouží jako přechodové palivo – je sice fosilního původu, ale čistější než uhlí. Do doby, než budou vybudované dostatečné zdroje na využití obnovitelné energie bude hrát zemní plyn důležitou roli.

Jaký to bude mít dopad na české firmy z krátkodobého a dlouhodobého hlediska?

Na firmy současné zdražení energie dopadne různým způsobem. Nejvíce budou postižené ty firmy, pro jejichž činnost je energie zásadní komoditou a tvoří podstatnou část výrobních nákladů. Firmy, pro které jsou ceny energie zásadní si obvykle fixují ceny průběžně a dlouho dopředu, proto by je současné cenové turbulence neměly překvapit. V horší situaci se ocitli podnikatelé, kterým dodával energii některý ze zkrachovalých dodavatelů a podmínky se jim změnily ze dne na den. Takový cenový šok může mít krátkodobě negativní dopad na cash flow podniku. V delším horizontu se zdražování energie dotkne všech firem, které ho budou promítat do cen svých výrobků a služeb.

Jak mají reagovat české firmy v tuto chvíli?

Firmy mají obecně několik způsobů, jak se před podobnými cenovými šoky na trhu s energiemi chránit. Mohou si fixovat energii na dlouhou dobu dopředu, čímž dostanou ceny energie pod svoji kontrolu. Dlouhodobě lepším přístupem je však investice do energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Těmito opatřeními se sníží závislost na externích dodávkách fosilní energie. Čím dál populárnější jsou mezi firmami i tzv. PPA kontrakty. Pokud firma z jakéhokoliv důvodu nemůže nebo nechce investovat do vlastních obnovitelných zdrojů, může uzavřít smlouvu s majitelem například sluneční, větrné či vodní elektrárny, umístěné kdekoliv na území České republiky a zavázat se k odběru elektřiny z této elektrárny za předem domluvenou a dlouhodobě fixovanou cenu. Takové kontrakty dávají dlouhodobou jistotu jak majiteli obnovitelného zdroje, tak firmě, která energii odebírá.

Je česká energetika v současné chvíli schopna poskytnout firmám dostatek energie z obnovitelných zdrojů?

Instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů energie v České republice roste jen pomalu. Pokud by se velké množství firem nyní rozhodlo přejít na obnovitelnou energii, bude nabídka limitujícím faktorem. Současné vysoké ceny energie však posloužily jako varovný signál, který probudil velký zájem o instalaci obnovitelných zdrojů energie, jak mezi domácnostmi, tak mezi firmami. Tento zájem navíc přichází v době, kdy jsou v různých dotačních programech pro tento účel vyčleněné desítky miliard korun.

Lze v současné době předpovídat, jak tato krize dopadne? 

Jistý pohled do budoucnosti nabízí ceny elektřiny a plynu na příští a přespříští rok. Ty naznačují stabilizaci cen, které budou nižší než současné rekordní úrovně, avšak již nedosáhnout tak nízké úrovně, na kterou jsme byli zvyklí před současným nárůstem cen. Pokud bych měl na současné krizi hledat něco pozitivního, tak to určitě bude zvýšený zájem o energetické úspory a obnovitelné zdroje energie, který by mohl přetrvat i po stabilizaci cen. Přechod na obnovitelné lokální zdroje energie je totiž jedinou spolehlivou strategií, která bude fungovat dlouhodobě.

V České republice v současné době se rozšiřuje celá řada informací o tom, že současný stav je spojen s evropskou legislativou, konkrétně s Green Dealem. Je na tom něco pravdivého? 

Na toto téma vyšlo již několik detailních komentářů. Emisní povolenky a růst jejich ceny odpovídají asi jen za 10 % nárůstu výsledné ceny elektrické energie. Za zbytek je odpovědná především rostoucí cena zemního plynu.

Je však dobré si uvědomit ještě jednu skutečnost. Ze zvýšené ceny zemního plynu profitují především jeho producenti, například Rusko, se kterým Česká republika nemá nejlepší vztahy. Na druhou stranu peníze zaplacené za emisní povolenky se z velké části do naší ekonomiky vrátí ve formě dotací na výstavbu obnovitelných zdrojů energie, které nás pomohou zbavit závislosti na fosilních palivech. Například Modernizační fond, který v současné době poskytuje dotace firmám na výstavbu fotovoltaických elektráren bude mít díky rostoucím cenám emisních povolenek k dispozici mnohem více prostředků. Výnosy z emisních povolenek využívá i program Nová Zelená úsporám, který poskytuje dotace široké veřejnosti například na zateplování domů nebo instalaci solárních elektráren.

 

Petr Novotný je programovým manažerem Institutu Cirkulární Ekonomiky, kde se věnuje především tématům obnovitelné energetiky, energetického využití odpadu a problematice biologicky rozložitelných odpadů. Vystudoval na Masarykově Univerzitě, Ekonomicko-správní fakultě 2 obory, Finanční podnikání a Podnikové hospodářství. Vedle toho vystudoval bakalářský program na University of Huddersfield ve Velké Británii v programu European Business.