21. 5. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Jak na udržitelné nakupování ve firmě?

Způsob, jakým ve firmě nakupujete, může značně ovlivnit dopad celé firmy, ať už na životní prostředí, nebo na sociální pilíř udržitelnosti.

Jak na udržitelné nakupování ve firmě?

Jak na udržitelné nakupování ve firmě?
Zdroj: Jak na udržitelné nakupování ve firmě?, Zdroj: Tima Miroshnichenko

Jak začít s udržitelnými nákupy?

Abychom začali nakupovat udržitelnějším způsobem, je třeba změnit dosavadní spotřebitelské myšlení, protože současná masová výroba nás přímo nabádá k tomu, abychom nakupovali co nejvíce a nejčastěji. Je třeba si uvědomit, že ubývají přírodní zdroje, ale lidské materiální potřeby naopak stále rostou, a tak tempo současné výroby i spotřeby nebude a ani nemůže trvat věčně. Důležité je, abychom se naučili poptávat kvalitu před kvantitou a na začátku každého nákupu se ptali sami sebe, zda to, co poptáváme, opravdu potřebujeme. Jak dlouho nám to vydrží? Bude to moci využít i někdo po nás? Jak daný výrobek skončí (na skládce, ve spalovně)?

Když začnete uvažovat o tom, jak by vaše firma mohla začít nakupovat udržitelně, je třeba si nejdřív vydiskutovat a stanovit také firemní priority a podívat se, kde vaše firma může změnou nákupních vzorců mít největší dopad. To znamená, že pokud jste poradenská firma a začnete nakupovat například ekologicky šetrné úklidové prostředky, udržitelnější varianty kancelářských potřeb, veškerý váš catering bude z lokálních a sezónních potravin nebo si pronajmete tisk (produkt jako služba už funguje i v Česku), je to zcela jistě dobrý začátek. Výrobní firmy se samozřejmě mohou také soustředit na tyto interní procesy, ale mnohem důležitější je, aby si spíše posvítily na své dodavatelské řetězce. Způsob, jak vyrábějí, a z čeho, je zde klíčový.

  Podívejte se, jak poptávat ve firmě cirkulární výrobky a služby.

Jak měřit udržitelnost firemních nákupů?

Pokud se zaměříme na ukazatele měřitelnosti, rozhodně záleží, jaká oblast udržitelnosti je pro vás klíčová a prioritní. Nejčastěji jsou to environmentální aspekty, jako například využití energie (podíl obnovitelných zdrojů potřebných při výrobě, spotřeba energie), emise CO2 spojené s výrobou i transportem, toxicita materiálů, množství vyprodukovaného odpadu.

Může to být zároveň i materiálová stopa, tedy podíl recyklovaných (ne recyklovatelných, téměř vše je recyklovatelné, ale to neznamená, že bude recyklováno) materiálů, spotřeba primárních zdrojů nebo nejrůznější certifikované materiály. Důraz můžete klást také na vodu, tedy jaká je vodní spotřeba nebo vodní stopa na výrobu vámi požadovaného produktu. V neposlední řadě je to i sociální dopad: vznikají při výrobě nová pracovní místa, jsou zaměstnáváni znevýhodněné osoby, existuje pozitivní dopad na lokální komunity?

Čeho se v udržitelných nákupech vyvarovat

Dnes, kdy je udržitelnost trendem, je třeba věnovat více pozornosti greenwashingu, protože ne všechno zelené je opravdu zelené. Klamání spotřebitelů, ať už vědomé, či nevědomé, je s udržitelnými nákupy propojená nádoba. Vyvarujte se nákupu takových produktů, kde nemáte ověřeného dodavatele, tvrzení o udržitelnosti jsou vágní, netransparentní, nedůvěryhodná nebo nesrozumitelná. Veškeré deklarované informace musí být jasně dohledatelné a vysvětlené.

  Další tipy, jak nepodlehnout klamavým sdělením, najdete v článku Greenwashing jako riziko, které se vyplatí řešit.