Jak ve firmě nastavit udržitelný energetický mix?

Doba čtení   2 min
Sdílet

Se vzrůstajícími cenami energií a energetickou krizí posledních měsíců stále více firem zvažuje, jak správně nastavit energetické zdroje pro svůj provoz a výrobu. Obnovitelné zdroje se zdají jako dobrá cesta nejen díky vyšší energetické soběstačnosti, ale také jako možnost, jak snížit uhlíkovou stopu firmy. Zahrnutí obnovitelných zdrojů do energetického mixu podniku však může být poměrně nákladné a procesně náročné. Podle jakých faktorů tedy vybrat odpovídající energetický mix? A s jakými překážkami se mohou firmy v procesu energetické transformace potkat?

Jak ve firmě nastavit udržitelný energetický mix?
Jak nastavit udržitelný energetický mix? zdroj: Burak The Weekender

Na energetický mix má vliv spotřeba firmy i udržitelné cíle

Přestože hlavní činností většiny firem není energetika, interně je třeba zabývat se i tímto tématem. Situace na energetickém trhu v posledním roce zároveň ukazuje, jak klíčové je pro fungování podniků energetická bezpečnost a soběstačnost. A to určuje především správně nastavený mix energetických zdrojů.

Při volbě energetického mixu bývá v úvodu nejčastěji položena otázka, dle jakých faktorů má firma zdroje energie vybírat. Důležitá je přitom nejen energetická spotřeba firmy, ale také cena jednotlivých energetických zdrojů a jejich očekávaný vývoj do budoucna. Z pohledu soběstačnosti je rovněž třeba zdroje posuzovat dle faktoru lokálnosti a v souvislosti s udržitelnými cíli se stále důležitějším aspektem stává i potenciál energetického zdroje pro snižování uhlíkové stopy firmy.

  Jak skrze energetická řešení snížit uhlíkovou stopu? Tím jsme se podrobně zabývali v nedávném webináři.

O sestavení energetického mixu rozhoduje energetický audit

Než však firma začne investovat do nových zdrojů energie, je vhodné začít nejprve s energetickým auditem podniku. Výstupem auditu je nejen přehled o možných úsporách v provozu, ale také technické posouzení budov a používaných technologií. Energetický audit je v České republice pro některé podniky povinný, a to dle vyhlášky č. 140/2021 Sb., pro firmy o roční spotřebě energie nad 5 000 MWh, dále pro podniky s více jak 250 zaměstnanci nebo obratem nad 1,3 miliardy Kč ročně.

Výstupem energetického auditu je energetická bilance, která firmě poskytuje detailní pohled na spotřebu energie a energetické procesy uvnitř firmy. Energetická bilance slouží také jako podklad pro analýzu energetické bezpečnosti firmy nebo pro posouzení a plánování investic do úsporných opatření a obnovitelných zdrojů energie.

  Obnovitelné zdroje podporuje také směrnice EU o obnovitelné energii.

Změnu v energetickém mixu lze financovat za pomoci dotací

Pokud se v rámci energetického auditu potvrdí pro firmu smysluplné využití obnovitelných energetických zdrojů, přichází na řadu otázka, jak tyto zdroje financovat. Kromě možnosti úvěrů jsou firmám k dispozici i finanční prostředky z dotací. Jejich cílem je pomoci firmám nejen snižovat náklady za energie, ale také přispět ke snižování emisí skleníkových plynů.