Kaskádová recyklace kávové sedliny

Doba čtení   2 min
Sdílet

Už jste slyšeli o společnosti NAFIGATE Corporation? Jedná se o společnost, která pomocí technologie Hydal PHA mění odpadní materiály v produkty, které jsou šetrné k lidem a přírodě. Cílem společnosti je zlepšit svět na základě vědy, znalostí a nových technologií. Za zmínku stojí příklad zpracování kávové sedliny do posledního zrníčka, a to za pomoci cirkulární technologie zvané kaskádová recyklace.

Kaskádová recyklace kávové sedliny
Zdroj: Unspalsh, Sigmund

Technologie Hydal coffee vyhrála v roce 2021 národní kolo EU ClimAccelerator 2021. Hydal coffee se snaží o kompletní zpracování použité kávové sedliny, čímž podporuje cirkulární ekonomiku a zmírňuje negativní dopady na životní prostředí. Vyvinuté technologie dokážou při postupném odebírání hodnotných částí kávové sedliny vyrobit kvalitní suroviny, které lze použít k výrobě kosmetiky nebo je využít jako barvivo pro plastové výrobky.

Co je to kaskádová recyklace?

Kávová sedlina obsahuje velké množství hodnotných látek, jako jsou například mastné kyseliny, antioxidanty, celulózu, hnědá barviva, proto je škoda zacházet s kávovou sedlinou jako s odpadem. V rámci kaskádové recyklace dochází k postupnému odebírání čisté kávové sedliny, která se dále zpracovává, až z ní nezůstane vůbec nic.

Celý proces funguje následovně:

Na začátku procesu jsou tzv. producenti kávové sedliny. Od nich se odebere vlhká kávová sedlina, která je poté sušena, zmrazena a skladována, nebo se z ní rovnou vyrobí mýdla s příjemným peelingovým efektem. Z té části kávové sedliny, která je sušena, zmrazena a skladována, se odebere suchá kávová sedlina, která se extrahuje a může z ní vzniknout buď kávový olej, nebo kávová biomasa. Kávový olej je dále využíván v kosmetickém průmyslu nebo biotechnologiích. Naopak z kávové biomasy se posléze vyrobí plnidlo pro bioplasty nebo barvivo pro další plastové výrobky. Ve spolupráci s partnery poté vznikají finální plastové výrobky z kávové sedliny, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Tímto zpracováním 1 kg kávové sedliny lze ušetřit až 6 kg CO2. Na konci kaskádové recyklace nevzniká žádný odpad, pouze plnohodnotné výrobky. 

První projekt kaskádové recyklace

Příkladem průkopnického boje může být projekt Dobrou kávou to nekončí. Komerční banka spojila síly s NAFIGATE Corporation a po překonání všech nástrah a úspěšném ukončení pilotního sběru kávové sedliny se rozhodla ve sbírání kávové sedliny pokračovat. Tím se spustil první projekt, kdy není s kávovou sedlinou zacházeno jako s odpadem. Z kávové sedliny sesbírané v Komerční bance budou vyrobena tuhá i tekutá mýdla, krémy na ruce a další produkty. Zároveň v Komerční bance probíhají workshopy na místech sběru, které edukují zaměstnance na téma cirkulární ekonomiky.

Chcete se dozvědět o legislativních překážkách, které jsou spojené s recyklací kávové sedliny? Přečtěte si celý článek z praxe zde.