14. 7. 2022 Redakce 1 minuty čtení

Komunitní energie není žádné sci-fi

Současná energetika v České republice je centralizovaná, avšak postupně dochází k její decentralizaci. Na to poukazuje studie od nezávislé...

Komunitní energie není žádné sci-fi

Komunitní energie není žádné sci-fi
Zdroj: Zdroj: Unspalsh, Sungrow EMEA

Investovat do komunitní energie mohou obce, obyvatelé či místní podniky. Na investici se může dokonce podílet více subjektů, které se sdruží do energetického společenství. Subjekty se tak stávají spoluvlastníky, ale i přímými spotřebiteli energie. Zároveň v případě přebytků energie prodávají vyrobenou elektřinu zpět do sítě nebo dalším spotřebitelům. Zmíněná studie v úvodu se zabývá potenciálem komunitní energie v obcích a bytových domech a je více než jisté, že komunitní energie přináší nezávislost, soběstačnost a finanční úspory.

Komunitní energie v ČR

Dle studie Hnutí DUHA z ledna 2021 obecní zdroj tepla z obnovitelných zdrojů energie produkuje 37 českých obcí a měst. Naopak 130 obcí disponuje výrobou zelené elektřiny. Městské a obecní projekty tak komunitní energetiku čím dál tím více využívají, a v transformaci energetiky má tento koncept jistě své místo. Rozvoj v České republice však není tak rychlý, a to kvůli nedostatečné legislativě. Tuto skutečnost však může změnit nový energetický zákon, který přinese právní úpravu energetických společenství a usnadní sdílení tepla a elektřiny. Nejen nový zákon, ale zejména dotační programy budou nápomocné pro rozjezd komunitní energie v ČR. Zejména program Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu energetických komunit.

Co přináší komunitní energetika?

Komunitní energetika může snížit celkové náklady na energie, to znamená, že občané i obec ušetří na výdajích za elektřinu a teplo. Pokud dochází k vlastnictví místní distribuční soustavy, lze ušetřit i na distribučních poplatcích. Zároveň má komunitní energetika pozitivní vliv na čistotu ovzduší. Dochází také k posílení lokální ekonomiky, neboť poplatky za prodanou přebytečnou elektřinu a teplo mohou být využity na rozvoj dané lokality, komunity. Zároveň může dojít k vytvoření nových pracovních míst a tím se přímo podpoří místní občané. Nesmí se zapomenout ani na již zmiňované posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Využívání komunitní energetiky posiluje nezávislost dovozu potřebných surovin a odolnost vůči kolísavým cenám energií.