Libereckou nemocnici čeká rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání

19. 1. 2023
Doba čtení   1 min
Sdílet

V loňském roce vyhlásila liberecká nemocnice výběrové řízení na generálního dodavatele stavby Centra urgentní medicíny. Zároveň se zavázala, že výběrové řízení proběhne v souladu se směrnicí Libereckého kraje o odpovědných veřejných zakázkách. Směrnice obsahuje zásady průběhu odpovědného výběrového řízení včetně závazků k dodavatelům. Opomenuty nejsou ani environmentální aspekty výstavby nové budovy nemocnice.

Libereckou nemocnici čeká rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání
Zdroj: modernizace-knl.cz, vizualizace objektu CUM

Liberecká nemocnice vybírá dodavatele, který splní ekologické i ekonomické nároky stavby 

Aby liberecká nemocnice naplnila standardy směrnice o odpovědném veřejném zadávání, požaduje po dodavateli stavby zřízení transparentního účtu, kde je možné sledovat všechny transakce spojené s projektem. Dalším požadavkem je také zachování důstojných pracovních podmínek, a to i ve vztahu k poddodavatelům, kteří se budou na rekonstrukci nemocnice podílet.

S rostoucími cenami energií nemocnice do výběrového řízení na výstavbu Centra urgentní medicíny zahrnula i několik aspektů s environmentálním přesahem. Po dodavateli stavby například požaduje prodlouženou záruku vodotěsnosti střešního pláště a jakosti fasádního pláště. Dalšími podmínkami výběrového řízení jsou také zelená nepochozí střecha, nové kotle na zemní plyn s účinností 95,6 % nebo vzduchotechnika s rekuperací využívající teplo z odváděného vzduchu centralizované zásobování teplem jako 100% alternativní varianta vytápění. Opomenout by dodavatelé neměli ani dostatečné zateplení budovy včetně předsazené fasády nebo vícezónového vytápění i chlazení.

Rekonstrukci nemocnice podpoří Liberecký kraj i dotační program IROP

Celkové náklady na rekonstrukci nemocnice se vyšplhají přibližně na 3,47 miliard korun, z toho vlastní zdroje poskytne nemocnice ve výši 170,8 milionu korun. Liberecká nemocnice chce čerpat také finance z dotačního programu IROP v hodnotě 150 milionů. Další zdroje pak poskytnou akcionáři nemocnice, z nichž největší podíl, a sice přes 2 miliardy korun, poskytne Liberecký kraj.

Více informací o průběhu rekonstrukce liberecké nemocnice se dozvíte v podrobné případové studii.

 

 

 

Sdílet