19. 1. 2023 Redakce 1 minuty čtení

Libereckou nemocnici čeká rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání

V loňském roce vyhlásila liberecká nemocnice výběrové řízení na generálního dodavatele stavby Centra urgentní medicíny. Zároveň se...

Libereckou nemocnici čeká rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání

Libereckou nemocnici čeká rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání
Zdroj: Zdroj: modernizace-knl.cz, vizualizace objektu CUM

Liberecká nemocnice vybírá dodavatele, který splní ekologické i ekonomické nároky stavby 

Aby liberecká nemocnice naplnila standardy směrnice o odpovědném veřejném zadávání, požaduje po dodavateli stavby zřízení transparentního účtu, kde je možné sledovat všechny transakce spojené s projektem. Dalším požadavkem je také zachování důstojných pracovních podmínek, a to i ve vztahu k poddodavatelům, kteří se budou na rekonstrukci nemocnice podílet.

S rostoucími cenami energií nemocnice do výběrového řízení na výstavbu Centra urgentní medicíny zahrnula i několik aspektů s environmentálním přesahem. Po dodavateli stavby například požaduje prodlouženou záruku vodotěsnosti střešního pláště a jakosti fasádního pláště. Dalšími podmínkami výběrového řízení jsou také zelená nepochozí střecha, nové kotle na zemní plyn s účinností 95,6 % nebo vzduchotechnika s rekuperací využívající teplo z odváděného vzduchu centralizované zásobování teplem jako 100% alternativní varianta vytápění. Opomenout by dodavatelé neměli ani dostatečné zateplení budovy včetně předsazené fasády nebo vícezónového vytápění i chlazení.

Rekonstrukci nemocnice podpoří Liberecký kraj i dotační program IROP

Celkové náklady na rekonstrukci nemocnice se vyšplhají přibližně na 3,47 miliard korun, z toho vlastní zdroje poskytne nemocnice ve výši 170,8 milionu korun. Liberecká nemocnice chce čerpat také finance z dotačního programu IROP v hodnotě 150 milionů. Další zdroje pak poskytnou akcionáři nemocnice, z nichž největší podíl, a sice přes 2 miliardy korun, poskytne Liberecký kraj.

Více informací o průběhu rekonstrukce liberecké nemocnice se dozvíte v podrobné případové studii.