Mladoboleslavská bioplynová stanice si poradí s odpadem z restaurací i s potravinami s prošlým datem minimální trvanlivosti

Doba čtení   1 min
Sdílet

V Mladé Boleslavi finalizuje výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadu organického původu. Již koncem tohoto roku proběhnou první zkušební týdny provozu bioplynové stanice. Podle propočtů by se v bioplynce mělo zpracovat až 25 000 tun odpadu ročně. Díky tomu vznikne až 2 500 000 m3 bioplynu, který pokryje nejen provoz samotné bioplynové stanice, ale především poslouží jako palivo do čerpacích stanic.

Mladoboleslavská bioplynová stanice si poradí s odpadem z restaurací i s potravinami s prošlým datem minimální trvanlivosti
Zdroj: Canva, senorcampesino

Z bioplynu vzniká i palivo do městských autobusů

Bioplynová stanice řeší hned několik ekologických problémů. Tím je například skládkování, kterým dosud končí velká část komunálního i organického odpadu. Na skládkách pak vzniká bioplyn, ten ale není nijak zužitkován. Přitom bioplyn se dá použít jako levné a ekologické palivo.

A právě na tom je postavena spolupráce s městskou částí. Zpracovaný biometan bude bioplynová stanice dodávat Mladé Boleslavi ve formě bioCNG pro pohon městských autobusů. Spalováním bioCNG vzniká pouze voda a CO2, žádné další škodliviny. Jedná se tak o ekologičtější způsob provozu městské hromadné dopravy.

Bioplynová stanice je příkladem, jak naplnit závazky Green Dealu

Základními vstupními surovinami do bioplynové stanice budou biologicky rozložitelné odpady z domácností a firem. Své zpracování zde najde například gastroodpad z restaurací a jídelen nebo použité jedlé oleje a tuky. Bioplynová stanice poskytne řešení i k problému vyhazování potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti, které jsou často ještě zabalené v obalu. V areálu bioplynky se bude totiž nacházet i technologie na eliminaci těchto obalů.

Díky tomu naplňuje bioplynová stanice principy Green Dealu, a to z pohledu využití a zpracování obnovitelných zdrojů. Bioplynová stanice je tak reálným příkladem, jakou cestou lze zajistit udržitelnější a soběstačnější fungování evropských regionů.

Více informací o bioplynové stanici si můžete přečíst v podrobné případové studii.