22. 12. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Modrozelená infrastruktura přináší do měst více zeleně a příjemnější klima

Modrozelená infrastruktura nabízí městům řešení pro vytvoření příjemnějšího prostředí i efektivnější hospodaření s vodou.

Modrozelená infrastruktura přináší do měst více zeleně a příjemnější klima

Modrozelená infrastruktura přináší do měst více zeleně a příjemnější klima
Zdroj: Modrozelená infrastruktura přináší do měst více zeleně a příjemnější klima, Zdroj: Nancy Bourque

Technologie v synergii s přírodou

Modrozelená infrastruktura integruje přírodní zelené prvky a vodní plochy, často s pomocí moderních technologií, do městského prostředí. Na rozdíl od běžné městské infrastruktury, tvořené převážně betonovými konstrukcemi a asfaltovými plochami, modrozelená infrastruktura pracuje se živými rostlinami, stromy, umělými mokřady a dalšími přírodními prvky. Tyto prvky zvyšují estetickou hodnotu městského prostředí a zároveň pozitivně ovlivňují řadu environmentálních aspektů.

Zeleň a voda dělá z měst lepší místo pro život

Města se potýkají s řadou problémů od zvyšování teploty prostředí, znečištěným ovzduším a neefektivním hospodařením s vodou až po ztrátu biodiverzity. Modrozelená infrastruktura nabízí pro jednotlivé problémy účinná řešení. Například zelené střechy a vertikální zahrady pomáhají tepelně izolovat budovy, snižují spotřebu energie (v podobě úniků tepla a úspor za klimatizaci) a zlepšují kvalitu vzduchu. Mokřady a bioretenční plochy přirozeně filtrují znečištěnou vodu a pomáhají předcházet povodním. Speciální zasakovací systémy, které nahrazují konvenční nepropustné povrchy parkovišť, přispívají k zadržování vody.

  Účinným řešením čištění vody jsou i kořenové čističky. Tento způsob zvolili například v obci Hostětín nebo ve společnosti Liko-S.

Klíčovým přínosem modrozelené infrastruktury je její schopnost zlepšit životní prostředí a mikroklima ve městech, například ve formě eliminace tepelných ostrovů. Kromě environmentálních výhod přináší i řadu sociálních a ekonomických benefitů. Přítomnost přírodních prvků má příznivý vliv na duševní zdraví obyvatel. Zelené plochy a parky podporují sociální interakce a nabízí prostor pro sport i relaxaci. Výzkumy ukazují, že investice do modrozelené infrastruktury přináší návratnost i v podobě zvýšení hodnoty nemovitostí a snížení nákladů na údržbu městského prostředí.

Pro moderní města je modrozelená infrastruktura nutností

Modrozelená infrastruktura se stává zásadním pilířem udržitelného městského plánování. Díky modernímu přístupu, který chytře kombinuje přírodní prvky s novými technologiemi, pomáhá řešit problémy spojené s urbanizací a zvyšuje odolnost měst vůči extrémním povětrnostním podmínkám, které se budou vlivem klimatických změn stupňovat. Modrozelená infrastruktura není jen současným trendem při výstavbě i revitalizaci měst, je to cesta k živým, prosperujícím městům, která chtějí být konkurenceschopná a přitažlivá pro své obyvatele i návštěvníky.