8. 4. 2021 Redakce 2 minuty čtení

Možnosti úspor vody ve firmě

Voda je čím dál tím cennějším zdrojem, využijte ji proto ve firmě naplno. Přečtěte si o možnostech, které máte.

Možnosti úspor vody ve firmě

Možnosti úspor vody ve firmě
Zdroj: Jednou z cest, jak šetřit vodou, je edukovat zaměstnance. Foto: Unsplash.com

Vodohospodářský audit

Předtím, než se pustíte do změn v nakládání s vodou ve své firmě, začněte se zmapováním současného stavu. Kolik vám kde proteče vody? Na co ji nejvíc využíváte? Které oblasti nabízejí prostor pro úsporu? A jaký je váš rozpočet na tyto změny? Na tyto a další otázky byste si měli umět odpovědět. Pomoci vám také může tzv. vodohospodářský audit, který u vás ve firmě může provést specializovaná firma. Vy tak dostanete již hotové podklady a můžete začít optimalizovat.

Vzdělávání vedoucí k úspoře

Věnujte čas edukaci zaměstnanců, vrátí se vám. Vodohospodářské audity obvykle odhalí plýtvání vodou, které je možné nahradit jak lepším technologických řešením, tak lepším chováním týkajícím se nakládání s vodou. Můžete proto uspořádat webinář nebo přednášku o úspoře vody a se zaměstnanci diskutovat o tom, na co jsou zvyklí, a vysvětlovat jim důvody, proč šetřit s vodou i během pracovní doby.

Recyklace vody

Dalším krokem je využití tzv. šedé vody. Proč byste nechávali bez využití odtékat mírně znečištěnou vodu, když dnes existuje řada technologií, které ji dovedou přečistit a vrátit do oběhu? Recyklací navíc snížíte závislost na vnější dodávce vody až o 40 % v závislosti na charakteru objektu. Možností máte přitom několik:

  • filtrace,

  • dezinfekce (případně její kombinace s předchozím bodem),

  • biologické čištění.

Biologické čištění pomocí membránového bioreaktoru je nejběžnějším řešením v této oblasti, kvalita takto čištěné vody bez problémů splňuje normy kladené na její kvalitu.

Využití dešťové vody

Abyste využili potenciál úsporných opatření na maximum, zbývá zapojit do oběhu i dešťovou vodu. Tu můžete sbírat do podzemní nádrže a poté ji zapojit do vodovodního oběhu v areálu firmy a využívat ji na procesy, kde je voda v dešťové kvalitě dostačující.

Požadavky na využití vody v maximálním rozsahu jsou čím dál tím více kladeny jak na novostavby pro soukromé využití, tak na průmyslové a firemní objekty. Vzhledem ke stále častějším vlnám sucha úsporná řešení prostřednictvím dotací podporuje i stát a Evropská unie v kombinaci s adekvátně zvoleným úvěrovým řešením. Na financování proto nikdy nejste sami.