O čem je iniciativa SBTi?

16. 1. 2024
Doba čtení   2 min
Sdílet

Cíle založené na vědeckých poznatcích, tzv. Science Based Targets, se zaměřují na aktivity spojené s adaptací a mitigací (zmírnění dopadů) změny klimatu. Za tímto účelem vznikla mezinárodní iniciativa SBTi (z angl. Science Based Targets initiative), která spolupracuje s organizacemi jako World Wide Fund for Nature (WWF), World Resource Institute (WRI), United Nations Global Compact nebo Carbon Disclosure Project. Jaké jsou záměry této iniciativy?

O čem je iniciativa SBTi?
O čem je iniciativa SBTi? Zdroj: Isaac Smith

Iniciativa SBTi se opírá o poznatky Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) složeného z vědců z celého světa. Má za cíl nastavovat standardy pro firmy a finanční instituce podle Pařížské dohody, a to s cílem snížit do roku 2050 globální oteplování o 1,5 °C a dosáhnout tzv. čisté nuly (net-zero). Jinými slovy ne pouze uhlíkové neutrality (bilance emisí CO2), ale všech emisí skleníkových plynů. V praxi dochází často k záměně těchto pojmů. Iniciativa proto:

  • prosazuje příklady dobré praxe pro snižování emisí skleníkových plynů,
  • poskytuje technickou asistenci a expertizu,
  • přináší nezávislé hodnocení a validaci cílů.

Cíle založené na poznatcích vědy o klimatu mobilizují soukromý sektor k dekarbonizaci na základě stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů. Z krátkodobé perspektivy jde o radikální snížení emisí v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Z dlouhodobé perspektivy se firmy musejí zaměřit na snížení všech možných emisí alespoň o 90 %.

  K dekarbonizaci přispívá také cirkulární ekonomika. Podívejte se, jak lze efektivně dekarbonizovat český průmysl.

Jaké cíle podporuje iniciativa SBTi?

Stanovení cílů na snižování emisí skleníkových plynů ovlivňuje také sektor, ve kterém firmy působí. Iniciativa STBi má proto specifické požadavky pro výrobu a zpracování hliníku, cementu, železa a oceli, módní průmysl, letectví, stavebnictví, chemický průmysl, finanční instituce, lesnictví a zemědělství, IT, dopravu a lodní dopravu, energetiku a ropný průmysl.

Od firem se v rámci iniciativy očekává, že se zaměří také nad rámec vlastního hodnotového řetězce. To je v praxi spojené především s investicemi například do lesnictví, konzervačních projektů, energetické efektivity a obnovitelné energie, technologií na odstraňování metanu nebo technologií na přímé zachytávání CO2 z atmosféry. Samotný offsetting by měl být ovšem jen okrajovou aktivitou firem.

Jaká je realita iniciativy SBTi?

Z monitorovací zprávy za rok 2022 vyplývá, že nejvíc firem připojujících se k iniciativě pochází z Japonska, Velké Británie a USA. Došlo dále k nárůstu o 58 % mezi malými a středními podniky a 60 % všech firem připojených k SBTi působilo v sektoru služeb, zpracování a infrastruktury. 

  Jak situaci vnímají malé a střední podniky? To prozradí výsledky průzkumu agentury IPSOS.
V České republice už také existují firmy, které mají své cíle v tématu udržitelnosti verifikované a potvrzené iniciativou SBTi. Patří mezi ně například společnost ČEZ. Postupný rozvoj iniciativy SBTi v Česku zároveň potvrzuje, že vědecké poznatky a obavy bere byznys vážně, což je bezesporu dobrou zprávou.

Sdílet