Recyklace chladicích kapalin – nová cesta pro udržitelnější firemní budovy a lepší ESG

Doba čtení   2 min
Sdílet

Pojďme udržitelnost firemních budov posunout dál – od obvykle diskutovaných zelených kanceláří a fotovoltaiky směrem k novému trendu – uvažovali jste někdy o recyklaci chladicích kapalin ve svém objektu? Je překvapivé, že v době, kdy se tolik firem a organizací intenzivně zabývá nefinančním reportingem svých aktivit dle ESG, klade osvěta tak malý důraz na tuto oblast. Recyklace chladicích kapalin ve firemních objektech má přitom dobře měřitelný přínos pro životní prostředí. A kromě ekologických výhod umožňuje dosáhnout i výhody finanční – firemní úspory.

Recyklace chladicích kapalin – nová cesta pro udržitelnější firemní budovy a lepší ESG
Recyklace chladicích kapalin – nová cesta pro udržitelnější firemní budovy a lepší ESG, Zdroj: Daniel Smyth

Tím, že pozitivní dopady recyklace chladicích kapalin na udržitelnost i ekonomiku budov jsou dobře měřitelné, mohou vylepšit vaše finanční i nefinanční (ESG) ukazatele. K souvislosti ESG a recyklace chladicích kapalin se detailněji zabýváme níže v článku.

Jenom ve stručnosti tady objasníme základní pojem a roli chladicích kapalin v průmyslových (resp. firemních) objektech. Jedná se o speciální nemrznoucí směsi, které jsou navrženy tak, aby efektivně přenášely teplo i chlad z jednoho místa na druhé v různých aplikacích, jako jsou vytápění, chlazení a mnohé další průmyslové procesy. Prakticky jakákoliv moderní budova se dnes již jen těžko obejde bez kvalitního termoregulačního systému – kancelářské budovy potřebují klimatizace, supermarkety a potravinářské provozy chlazení atd. 

Recyklace chladicích kapalin v budovách má měřitelný dopad na životní prostředí 

Recyklace chladicích kapalin ve firemních budovách přispívá ke snižování uhlíkové stopy provozu a podporuje cirkulární ekonomiku. Tyto dvě oblasti patří mezi pět hlavních reportovacích standardů ESG (zbylé tři jsou voda, půda a biodiverzita). Díky recyklaci nemusí použité chladicí kapaliny skončit ve spalovnách, ale mohou být náležitě zpracovány, tím pádem i opakovatelně využity

Jedním z lídrů recyklace chladicích kapalin v budovách ve střední Evropě je česká rodinná firma Classic Oil. Dle zkušeností z recyklační linky Classic Oil je možné při správném postupu zachovat až 90% materiálovou účinnost recyklace chladicích kapalin. To znamená, že z objemu kapaliny, kterou do recyklační linky „pošleme”, získáme po pročištění a regeneraci až 90 % původního objemu. Classic Oil se rozhodla svůj přínos pro životní prostředí kvantifikovat i v podobě měření uhlíkové stopy svých produktů – chladicích kapalin s vysokým podílem recyklátu. Kvalita každého recyklovaného produktu je v Classic Oil vždy laboratorně kontrolována.

  Zajímá vás, jak měřit uhlíkovou stopu? Podívejte se na tematický webinář.

Snižováním dopadů chladiv na životní prostředí se dlouhodobě zabývá také společnost DAIKIN, která má v České republice silné zázemí. Strategicky podporuje rozvoj cirkulární ekonomiky chladiv za účelem jejich opětovného využití. Příkladem je partnerský program L∞p by Daikin na odběr a regeneraci použitých chladiv. Zároveň investuje obrovské kapacity do kontinuálního snižování uhlíkové stopy svých produktů. 

Recyklace chladicích kapalin je společenskou odpovědností firem

Zvyšující se potřeba chlazení, vytápění a ventilace je velké téma, protože má výrazně negativní vliv na změnu klimatu – vede k nárůstu spotřeby elektřiny a emisí chladiv. Firmy, které se aktivně angažují v aktivitách snižování uhlíkové stopy a recyklace chladiv, tak rozhodně mohou získat větší důvěru svých zákazníků a investorů.