22. 5. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Recyklace chladicích kapalin – nová cesta pro udržitelnější firemní budovy a lepší ESG

Recyklace chladicích kapalin ve firemních objektech má dobře měřitelný přínos pro životní prostředí.

Recyklace chladicích kapalin – nová cesta pro udržitelnější firemní budovy a lepší ESG

Recyklace chladicích kapalin – nová cesta pro udržitelnější firemní budovy a lepší ESG
Zdroj: Recyklace chladicích kapalin – nová cesta pro udržitelnější firemní budovy a lepší ESG, Zdroj: Daniel Smyth

Tím, že pozitivní dopady recyklace chladicích kapalin na udržitelnost i ekonomiku budov jsou dobře měřitelné, mohou vylepšit vaše finanční i nefinanční (ESG) ukazatele. K souvislosti ESG a recyklace chladicích kapalin se detailněji zabýváme níže v článku.

Jenom ve stručnosti tady objasníme základní pojem a roli chladicích kapalin v průmyslových (resp. firemních) objektech. Jedná se o speciální nemrznoucí směsi, které jsou navrženy tak, aby efektivně přenášely teplo i chlad z jednoho místa na druhé v různých aplikacích, jako jsou vytápění, chlazení a mnohé další průmyslové procesy. Prakticky jakákoliv moderní budova se dnes již jen těžko obejde bez kvalitního termoregulačního systému – kancelářské budovy potřebují klimatizace, supermarkety a potravinářské provozy chlazení atd. 

Recyklace chladicích kapalin v budovách má měřitelný dopad na životní prostředí 

Recyklace chladicích kapalin ve firemních budovách přispívá ke snižování uhlíkové stopy provozu a podporuje cirkulární ekonomiku. Tyto dvě oblasti patří mezi pět hlavních reportovacích standardů ESG (zbylé tři jsou voda, půda a biodiverzita). Díky recyklaci nemusí použité chladicí kapaliny skončit ve spalovnách, ale mohou být náležitě zpracovány, tím pádem i opakovatelně využity

Jedním z lídrů recyklace chladicích kapalin v budovách ve střední Evropě je česká rodinná firma Classic Oil. Dle zkušeností z recyklační linky Classic Oil je možné při správném postupu zachovat až 90% materiálovou účinnost recyklace chladicích kapalin. To znamená, že z objemu kapaliny, kterou do recyklační linky „pošleme”, získáme po pročištění a regeneraci až 90 % původního objemu. Classic Oil se rozhodla svůj přínos pro životní prostředí kvantifikovat i v podobě měření uhlíkové stopy svých produktů – chladicích kapalin s vysokým podílem recyklátu. Kvalita každého recyklovaného produktu je v Classic Oil vždy laboratorně kontrolována.

  Zajímá vás, jak měřit uhlíkovou stopu? Podívejte se na tematický webinář.

Snižováním dopadů chladiv na životní prostředí se dlouhodobě zabývá také společnost DAIKIN, která má v České republice silné zázemí. Strategicky podporuje rozvoj cirkulární ekonomiky chladiv za účelem jejich opětovného využití. Příkladem je partnerský program L∞p by Daikin na odběr a regeneraci použitých chladiv. Zároveň investuje obrovské kapacity do kontinuálního snižování uhlíkové stopy svých produktů. 

Recyklace chladicích kapalin je společenskou odpovědností firem

Zvyšující se potřeba chlazení, vytápění a ventilace je velké téma, protože má výrazně negativní vliv na změnu klimatu – vede k nárůstu spotřeby elektřiny a emisí chladiv. Firmy, které se aktivně angažují v aktivitách snižování uhlíkové stopy a recyklace chladiv, tak rozhodně mohou získat větší důvěru svých zákazníků a investorů.