Recyklace šedé vody

26. 3. 2021
Doba čtení   2 min
Sdílet

Změna klimatu a s ní související sucho, které nás ohrožuje, povede pravděpodobně ke zvýšení cen vodného a stočného. Jedním ze způsobů, jak ušetřit vodu a s ní i životní prostředí a finanční náklady, je recyklace šedé vody.

Recyklace šedé vody
Šedá voda vzniká nejčastěji při osobní hygieně a je proto relativně čistá. Foto: Pexels

Co je šedá voda?

Vodu můžeme dělit na bílou, šedou a černou. Šedou je podle normy EN 12056 voda splašková ze sprch, umyvadel, dřezů, praček, van a dalších zařízení, nejčastěji používaná na osobní hygienu. Voda po splachování, která obsahuje moč a fekálie, se nazývá vodou černou a její přečištění je složitější. Přečištěním šedé vody vznikne voda bílá – užitková, která se může opakovaně využívat na všechny aktivity, které nevyžadují vodu pitnou.

Využití šedé vody můžeme jednoduše kombinovat s vodou dešťovou, které jsme věnovali celý článek. Po přečištění lze obě tyto vody používat ve společném rozvodu pro vodu užitkovou. 

Recyklací šedé vody šetříme za vodné i stočné

Díky zapojení šedé vody do hospodaření lze šetřit pitnou vodu. Opětovným využitím vody lze také výrazně ušetřit za stočné, protože voda je místo odtoku do kanalizace přečištěna a může cirkulovat několikrát, než se použije například ke spláchnutí, čímž se z ní stává voda černá, v systému pro čištění šedé vody nevyužitelná.

Díky recyklačnímu systému je možné vrátit do oběhu až 70 % vody. I zde samozřejmě záleží na typu objektu, místních podmínkách a dalších aspektech.

Využití energie šedých vod

Pomocí technologie tepelných výměníků se dá z šedé vody rekuperací získat odpadní teplo a to využít na ohřev vody. To se vyplatí jak u rodinných domů, tak v komerčních či průmyslových budovách. Na místech, jako jsou hotely, wellness centra či plavecké bazény, lze rekuperací tepla z šedých vod ušetřit až 70 % nákladů na ohřev užitkové vody.

Čím vodu vyčistit?

Čištění šedé vody je díky jejímu nízkému znečištění relativně snadné. Nejčastěji se k jejímu čištění používá membránový bioreaktor, ale můžeme se setkat i s přírodě bližším mechanismem, a tím je kořenová čistička, kterou využívá například první průmyslová zelená hala na světě LIKO-vo. Pokud vás téma čističek odpadních vod zajímá více do hloubky, přečtěte si článek v sekci inspirace, který se tomuto tématu věnuje.