27. 1. 2022 Redakce 4 minuty čtení

Reverzní logistika a její důležité místo v cirkulárním hospodářství

Svět obchodu se zvolna přesouvá k online nakupování a firmy stále více zohledňují svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí, je tedy...

Reverzní logistika a její důležité místo v cirkulárním hospodářství

Reverzní logistika a její důležité místo v cirkulárním hospodářství
Zdroj: Zdroj: Globaltranz.com

V ideálním světě cirkulárního hospodářství by reverzní logistika zajišťovala, aby se nespotřebovaná část produktu nebo nefunkční či vypotřebovaný produkt vrátil tou nejjednodušší cestou zpět k výrobci. Tam by byl doplněn, opraven či zrecyklován a nový vrácen nazpět do oběhu. Dosáhnout tohoto ideálu nebo se k němu alespoň přiblížit je cíl, o který nyní usiluje mnoho předních světových výrobců. Pojem reverzní logistika se tak začíná v rámci cirkulární ekonomiky ve firmách stále více skloňovat a některé společnosti už jej s úspěchem realizují v praxi. Reverzní logistika zahrnuje veškeré procesy a řízení po prodeji výrobku a zároveň všechny nezbytné operace související s opětovným použitím výrobků a materiálů. Tím se rozumí veškerá recyklace, regenerace surovin, renovace a opětovný prodej položek, které byly opraveny nebo upraveny.

Kde je reverzní logistika úspěšně nastartovaná

Stále více se ukazuje, že způsob fungování v průmyslu rychloobrátkového zboží (FMCG), tedy model „vzít, vyrobit, vyhodit“, není životaschopný. Miliardy kusů oblečení se každoročně ocitají na skládkách, plastové lahve znečišťují oceány a elektronický odpad škodí živým organismům. Těmito problémy by se měl zabývat každý producent a měl by hledat optimální řešení s ohledem na životní prostředí. Vybrali jsme několik příkladů firem, které uplatňují zásady cirkulární ekonomiky, zejména v oblasti reverzní logistiky.

Levi Strauss vzdělává své zákazníky a sbírá staré džíny

Velkou oděvní společností na cestě k ideálu je Levi Strauss. Její vizí je najít praktické a kreativní způsoby, jak prodloužit životnost džínů, znovu je využít nebo obnovit a opětovně zpracovat vlákna na suroviny pro další generaci Levi’s. Jejich obchody přijímají staré džíny jakékoliv značky, které společnost znovu využívá nebo recykluje. Své zákazníky také vzdělávají v technikách, jak si své staré džíny vylepšit, aby byly co nejvíce trendy a daly se nosit delší dobu.

Outdoorová společnost Patagonia myslí na planetu

Společnost Patagonia má pro své použité zboží hned dvě řešení. Jakožto outdoorová firma vyvinula reverzní logistické systémy z ekologických důvodů. Zákazníci mají možnost nošené Patagonia oblečení a vybavení zaslat nebo vrátit přímo do obchodů. Společnost je pak vystaví na svůj prodejní web Worn Wear, který je vyhrazen pouze pro nošené zboží značky Patagonia, a zákazníci pak dostanou kredit na koupi nových věcí. Již nepoužitelné oblečení a vybavení se posílá do Japonska, kde se recykluje na vlákna použitelná při výrobě nových oděvů. Společnost také vyzývá ostatní výrobce oděvů, aby udělali totéž, třebaže to může zvýšit náklady na nové výrobky.

Pokroky v oblasti „fast fashion“ – Zalando Pre-owned

Německá společnost Zalando, která prodává módu online po celé Evropě, přišla nedávno s projektem Zalando Pre-owned podporujícím udržitelnost. Sekce Pre-owned se zaměřuje na již nošené značkové kousky ve skvělém stavu, které společnost odebírá od svých zákazníků. Provozuje tedy také online značkový second hand přidružený k velkému e-shopu.

Dell opětovně využívá součásti nefunkčních produktů

V odvětví elektroniky zavedla rozsáhlou změnu oběhového hospodářství v rámci celého svého podnikání společnost Dell a nyní od svých zákazníků odebírá poškozené a použité výrobky, aby mohla znovu zpracovat plasty i další recyklovatelné materiály a použít je při výrobě nových produktů.

Inspirace z Čech

Inspirativní přístup uplatňuje i malý český producent mýdla a kosmetiky, značka Naturinka, která má dobře propracovaný systém reverzní logistiky. Na svá mýdla používá minimum obalového materiálu, ostatní produkty prodává  ve vratných obalech, které zákazník jednoduše odevzdá v místě, kde výrobky zakoupil. Takové obaly pak mají podle firmy stoprocentní šanci na recyklaci. Naturinka se neustálé zabývá zpracováním obalů ze svých produktů a vyhodnocuje proces následného zpracování. Díky tomu mohla přejít už jen na materiály, které se osvědčily, a opouští plechové obaly, které se často vracely poškozené.

Heineken a optimalizování recyklace skla

Společnosti se mohou potýkat s překážkami, jaké klade politika regulujících přepravu odpadů. Například třídění je náročné na pracovní sílu a vyžaduje prostor. Inovativně postupuje například společnost Heineken, která ve Francii u některých svých zákazníků instalovala zařízení na drcení skla. Umožňuje tak skladovat až 20 kg skla, které si společnost odveze najednou a znovu je použije ve výrobě. Toto zařízení snižuje potřebný prostor potřebný pro skladování prázdných lahví až o 80 %, snižuje náklady na přepravu a minimalizuje zdravotní a bezpečnostní rizika pro zaměstnance, kteří se sklem manipulují.

Malá motivace se může firmám vyplatit

Spotřebitelé jsou na recyklaci již poměrně zvyklí. Často vracejí nevhodné zboží, zejména při transakcích elektronického obchodu. Společnosti mohou této příležitosti využít a malou motivací přimět uživatele vracet výrobky s ukončenou životností výhodnou výměnou prázdných obalů za nové výrobky. Kromě finančního přínosu by to pro zákazníky a konkurenci byl signál, že firma snižuje množství odpadu a dbá na životní prostředí. 

Podniky by měly vyhodnotit své současné procesy zpětného odběru a navrhnout vhodnou strategii zpětné logistiky. Nejde přitom jen o cestu použitých produktů zpět k výrobci, ale o celý výrobní proces. Jeho revize může ukázat, do jaké míry lze výrobky a materiály znovu použít, repasovat, recyklovat nebo opravit. 

Pro efektivní provoz reverzní logistiky je zásadní především jasná odpovědnost za proces. Reverzní logistika zahrnuje mnoho funkcí včetně dopravy, zákaznického servisu, financí a skladování. Přínosem efektivní strategie vracení obalů je nejen šetření planety a snižování nákladů, ale i dobrá reputace společnosti a přízeň zákazníků.