12. 12. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Robotizace ve stavebnictví z pohledu udržitelnosti

S vývojem technologií, jako je 3D tisk nebo robot zedník, se otevírají nové možnosti jak z hlediska efektivity, úspor, tak i udržitelnosti.

Robotizace ve stavebnictví z pohledu udržitelnosti

Robotizace ve stavebnictví z pohledu udržitelnosti
Zdroj: Robot zedník, Zdroj: www.technickytydenik.cz

S nastupujícím trendem 3D tisku ve stavebnictví se rozvíjí i možnosti využití robotizace. Potenciál robotizace ve stavebnictví spočívá v úspoře času, nákladů a zároveň zajištění ochrany zdraví při práci. V současnosti se experimentuje s využitím robotů přímo na stavbě. Roboti se využívají například při 3D tisku, konkrétně například u výstavby experimentálního domu Prvok, při které robotická paže přezdívaná Máša nanášela vrstvy betonu a během několika hodin postavila obvodovou zeď domu.

Robot zedník pomáhá s náročnou manuální prací na stavbách

Roboti se ale začínají využívat i u klasických staveb. Příkladem je robot zedník od společnosti Wienerberger, který staví zdi ze speciálně upravených cihel. Díky své velikosti se robot testuje zejména při výstavbě větších objektů, jako jsou bytové domy, školy a haly. Společnost Wienerberger jej ale plánuje přizpůsobit i pro menší stavby.

Robot zedník je dvakrát rychlejší než běžný pracovník, a snižuje tak podíl manuální práce na staveništi. Ke stavbě zdí tak bude třeba pouze operátora a pomocného dělníka, který dohlédne na přísun materiálu a drobnou korekci zdiva. Navíc tento automatizovaný pomocník může pracovat třeba v noci nebo za zhoršených klimatických podmínek.

  S náročností a bezpečností práce na stavbách může pomoci také technologie 3D tisku.

Wienerberger uvedl robota na trh v roce 2013 a plánuje ho poskytovat formou služby, kdy zákazník platí pouze za objem vyzděného zdiva. Tento druh automatizace minimalizuje chyby a zvyšuje rychlost stavebních prací

Robotizace a sociální aspekt udržitelnosti 

Ve spojitosti s robotizací ve stavebnictví je důležitým tématem i sociální udržitelnost. K zamyšlení je obava, zda náhrada pracovníků roboty nepovede k nezaměstnanosti nebo snížení poptávky po lidské práci v tomto odvětví. Podporovatelé a vývojáři naopak tvrdí, že robotizace pomáhá řešit dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků na stavbách. 
Navíc toto řešení by mohlo být udržitelnější než krátkodobé zaměstnávání, které pracovníky odtrhává na delší dobu od jejich rodin. Robotizace tak může napomoci vyřešit nedostatek pracovní síly a umožnit lepší rozvržení práce mezi pracovníky. Klíčem k dosažení udržitelnosti v tomto kontextu tak bude hledání rovnováhy mezi technologickým pokrokem a potřebami společnosti.