22. 3. 2024 Redakce 2 minuty čtení

Společnost MATRIX snižuje uhlíkovou stopu přechodem na sdílenou energetiku

Jakým způsobem dřevozpracující společnost MATRIX přistupuje k výzvám spojeným s odpovědným podnikáním?

Společnost MATRIX snižuje uhlíkovou stopu přechodem na sdílenou energetiku

Společnost MATRIX snižuje uhlíkovou stopu přechodem na sdílenou energetiku
Zdroj: Společnost MATRIX snižuje uhlíkovou stopu přechodem na sdílenou energetiku, zdroj fotky: Ono Kosuki

S růstem firmy přichází i větší zodpovědnost

Směr celého holdingu udává generální ředitel Ing. Libor Burian. Díky jeho přístupu a zápalu pro inovace je MATRIX příkladem firmy, která se neustále vyvíjí a adaptuje na měnící se podmínky​​. Společnost klade důraz na výzkum a využívání moderních technologií, ovšem s ohledem vůči zaměstnancům i životnímu prostředí. Důkazem, že pan Burian vede společnost správným směrem, je i udělení ocenění EY Podnikatel roku 2023 Královéhradeckého kraje.

„Uvědomujeme si, že čím více jako firma rosteme, tím více ovlivňujeme životní prostředí a máme větší zodpovědnost. Chceme, abychom v tomto směru byli dobrou, ekologicky akceptovatelnou firmou,” komentuje Burian.

Přechod na zelenou energii dává smysl

Vizí společnosti je tak především chovat se zodpovědně a najít si zelené projekty, které mají smysl i z hlediska ekonomické návratnosti. Prvním krokem k naplnění vize bylo zjistit jednotlivé položky, které mají vliv na uhlíkovou stopu holdingu. Není překvapením, že největší podíl na uhlíkové stopě má spotřeba energií. Proto je prioritou firmy MATRIX nahrazování běžného energetického mixu elektřinou z vlastních fotovoltaických elektráren.

  Jak financovat firemní fotovoltaiku jsme probírali také na webináři. Záznam můžete zhlédnout zde.

Těšíme se na sdílenou energetiku. Máme provozy, které nemají střechy vhodné pro umístění fotovoltaiky, ale mají velkou spotřebu a naopak provozy, kde máme hodně střech, a není v nich spotřeba. Tam budeme doplňovat fotovoltaiky a jednotlivé provozy provážeme sdílenou energetikou,” objasňuje plány společnosti Burian.

Dalším, už integrovaným, opatřením je umístění dobíjecích stanic na elektromobily v každém středisku společnosti. Na elektromobilitu se zaměřují i v případě vysokozdvižných vozíků,  jejichž obměna a doplňování probíhá právě vozy na elektrický pohon.

MATRIX financuje své aktivity úvěrem vázaným na cíle udržitelnosti

V rámci investic do zelených projektů uzavřela společnost MATRIX úvěrovou smlouvu s Komerční bankou. Společnost se zavázala, že podnikne kroky, které povedou k dlouhodobé udržitelnosti svého podnikání. Předmětem smluvního ujednání je například nastavení dekarbonizační strategie a zlepšování podmínek pro zaměstnance na základě získávání jejich zpětné vazby.

„Výsledkem těchto snah je energetický certifikát zelené firmy. Komerční banka nás jako první firmu v obchodní sféře certifikovala s tím, že jsme dosáhli nejlepšího hodnocení průběhu uhlíkové stopy v posledních čtyřech letech s klesající zátěží proti jednotce výkonu, na což jsme velmi pyšní,” vysvětluje Burian. Za splnění závazků úvěrové smlouvy poskytne Komerční banka společnosti MATRIX sníženou úrokovou sazbu v rámci podmínek úvěru vázaného na cíle udržitelnosti.