Trochu jiný pohled na vodní stopu a virtuální vodu

1. 3. 2022
Doba čtení   2 min
Sdílet

Žijeme na „modré planetě“. Povrch země je složen převážně z vody. Mohlo by se zdát, že jí je dostatek, nebo dokonce přebytek. Opak je ale pravdou. Spotřeba vody neustále roste a přístup ke kvalitní sladké vodě je čím dál tím náročnější. Pokud chceme nakrmit, obléci a ubytovat všechny lidi na planetě, musíme s vodními zdroji zacházet efektivněji, a především porozumět problematice vodní stopy a tzv. virtuální vody.

Trochu jiný pohled na vodní stopu a virtuální vodu
Zdroj: Unsplash

Z předešlého článku víme, že do naší vodní stopy patří všechno, co používáme, nosíme, nakupujeme, prodáváme a jíme. Vodní stopu lze vypočítat prakticky u všeho, včetně produktů a služeb. Je to měřítko, které nám pomáhá určit, kde existují příležitosti pro snížení spotřebované vody a zlepšení účinnosti zdrojů. Při kalkulaci vodní stopy pracujeme s virtuální vodou. Je to voda, která byla potřeba při výrobě daných produktů a není vidět. Když se snažíme o udržitelnost, zabýváme se především množstvím spotřebované vody. Dalším důležitým ukazatelem je také původ vody. Není totiž voda jako voda.

Barevná voda

Aby bylo možné pracovat s virtuální vodou maximálně efektivně, byl vytvořen koncept barevných vod. Sladká voda má různý původ a je dobré ho ve výpočtech zohlednit. Virtuální voda se skládá ze tří složek různých barev: zelené, modré a šedé vody. 

  • Zelená voda je transpirovaná rostlinou, pochází z dešťové vody uložené v půdě. 
  • Modrá voda je voda v našich povrchových a podzemních nádržích. V zavlažovaném zemědělství se modrá voda odebírá pro udržení transpirace. Půda je zásobárnou zelené vody, která padá z nebe, nebo té, která byla přidána zavlažováním ze zásobníků modré vody. 
  • Šedá voda je voda znečištěná v průběhu výrobního procesu;je definována jako objem vody potřebný k rozředění vypouštěného znečištění do přírodních vod tak, aby výsledná koncentrace byla v přijatelné kvalitě. 

Kde se virtuální voda bere?

Vodní stopa vzniká na konkrétním místě a v konkrétním čase. Na různých místech a v různých ročních obdobích existují rozdíly v množství dostupné sladké vody. Vodní stopa, která se vyskytuje v místě bohatém na vodu nebo v období dešťů, stále vytváří stejný tlak na vodní zdroje, ale tento tlak nemusí způsobit, že celková spotřeba vody v povodí nebo z vodonosné vrstvy překročí maximální práh udržitelnosti. Abychom pochopili udržitelnost dané vodní stopy, musíme vyhodnotit tzv.kumulativní vodní stopu ve srovnání s místními vodními zdroji. V tomto případě zohledníme objem spotřebované vody nebo asimilační kapacitu využitou během měsíce, sezóny či roku. Kombinovaná vodní stopa veškeré výroby v určité lokalitě nebo časovém období nám napoví, zda jsme překročili práh udržitelnosti, a náš výrobek je tudíž neudržitelný.

Jak zohlednit různé barvy vody ve výrobním procesu?

Pokud například vyrobíme produkt s menší šedou vodní stopou, méně jsme zatížili sladkovodní zdroje a méně jsme zhoršili kvality vody. Vodní stopu lze také použít k měření úlohy výrobku v ekonomice. Vztažením takzvané zelené, modré a šedé vodní stopy k ekonomickým ukazatelům, jako je zisk na jednotku produktu, počet pracovních míst nebo podíl na vytvořeném HDP, nám vodní stopa může ukázat celou škálu ekonomických přínosů plynoucích z produktů vyrobených v dané oblasti. Tyto informace mohou přispět k cenným poznatkům o tom, jak lze splnit různé společenské cíle prostřednictvím rozdělení vodních zdrojů mezi různá využití a uživatele vody. 

Porozumět vodní stopě a virtuální vodě znamená pochopit, kde je voda pro vaši firmu důležitá a jak souvisí s výrobky, které vyrábíte. Její hodnocení udává lepší směr v udržitelnosti podnikání. Fungující trh s virtuální vodou by mohl být jednou z možností, jak efektivněji alokovat sladkovodní zdroje v celosvětovém měřítku a omezit tlaky, jež jsou na ně vyvíjeny.