Udržitelný slovníček #11: Sdílená ekonomika

Doba čtení   2 min
Sdílet

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tentokrát na téma sdílená ekonomika.

Udržitelný slovníček #11: Sdílená ekonomika
Udržitelný slovníček #11: Sdílená ekonomika, Zdroj: Mika Baumeister

Sdílená ekonomika – Koncept sdílení nebo pronajmutí produktu či služby namísto jejich zakoupení. Sdílená ekonomika je úzce spjata s principem cirkulární ekonomiky a je ekonomičtějším a ekologičtějším řešením oproti pořizování nových věcí.

Swap – Výměna věcí, které jsou již nepotřebné, za jiné. Jedná se o moderní alternativu nakupování. Hlavní myšlenkou je zbavit se smysluplně něčeho, co může posloužit někomu dalšímu, a zároveň tak prodloužit životní cyklus daného výrobku. Většinou je předmětem swapování oblečení, dále třeba knihy či potřeby do domácnosti. Swapovat se dají ale také služby (např. ubytování či doprava).

Reuse – Opětovné využití, znovupoužití již existujících výrobků, aniž by se změnila jeho podoba a účel použití. Existují tzv. re-use centra, kde se opravují používané a nepotřebné věci a nabízejí se dále k prodeji. Federace nábytkových bank a re-use center sdružuje a propojuje re-use centra a nábytkové banky působící v České republice.

Sdílená přeprava – Sdílení dopravy mezi více uživateli. V automobilové dopravě se jedná o tzv. carsharing (Uber, Liftago, Blablacar). Tento koncept je využíván také v cyklistické přepravě (bikesharing), která je čím dál běžnější variantou přepravy ve městech (např. Rekola, Nextbike).

  Udržitelnost v přepravě posouvá i digitalizace, podívejte se na nové trendy.

Smart cities – Koncept chytřejšího řízení měst, obcí, regionů a života v nich prostřednictvím zavádění inovací a moderních technologií. V překladu inteligentní (nebo chytré) město uplatňuje principy udržitelného rozvoje, opírá se o moderní technologie s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných.

Sdílené bydlení – Nabízení prostorů ke krátkodobému pronájmu. Služba je pro uživatele atraktivní z toho důvodu, že za ni zaplatí většinou méně, než by zaplatili v klasickém hotelu. Tento koncept je ovšem spojovaný s negativními konotacemi souvisejícími s přemírou turismu v centru měst na úkor jejich obyvatel. V roce 2020 v České republice vzniklo hnutí, kde jedním z bodů bylo právě omezení krátkodobých pronájmů a sdílení bytů.

Sdílené financování – Alternativní forma financování. Příkladem je tzv. crowdfunding, kdy se na projekt složí více investorů.

Coworking – V doslovném překladu spolupráce. Jedná se o sdílené kancelářské prostory k pronájmu. Setkat se zde mohou lidé z různých firem a s různými projekty. Prostředí coworkingových kanceláří je plnohodnotné normálním kancelářím včetně potřebného technického zázemí.

Knihovna věcí – Systém, do kterého lidé dají věci, které nepotřebují či využívají velmi málo, na místo, odkud si je mohou půjčovat ostatní. Vzniká tak místo, kde jsou věci evidovány a které funguje na stejné bázi jako knihovny. Knihovna věcí se nachází např. v Praze v Kampusu Hybernská.

  Předchozí díl Udržitelného slovníčku na téma odpady.