Udržitelný slovníček #14: Voda (1/2)

Doba čtení   2 min
Sdílet

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tentokrát na téma vody.

Udržitelný slovníček #14: Voda (1/2)
Udržitelný slovníček na téma vody, Zdroj: Pixabay

Vodní hospodářství – činnost směřující k ochraně, využití a rozvoji vodních zdrojů a dále k ochraně před škodlivými dopady vod, jakými jsou například záplavy. Mezi nejdůležitější úkoly vodního hospodářství patří také zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Za správu vodních toků odpovídá Ministerstvo zemědělství.

ČOV čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění vody. Může se jednat jako malé domácí čistírny, tak o větší čistírny vod pro obce a města nebo průmyslové provozy a zemědělskou výrobu.

Odpadní voda – voda, jejíž kvalita je zhoršena lidskou činností. V základním měřítku se dělí na vodu splaškovou (voda z domácností, občanské vybavenosti, kuchyní, toalet a koupelen) a vodu průmyslovou (voda z výrobní činnosti).

Šedá voda – druh splaškové odpadní vody, která neobsahuje fekálie a moč. Jde tedy především o vodu ze sprch, van a umyvadel. Recyklací šedé vody je získávána tzv. bílá voda (lze ji označit za užitkovou), která je vhodná k opětovnému užívání např. na splachování toalet (vyjma vody pitné).

  Jak na úspory vody ve firmě? Pomoci může recyklace šedé vody i využití vody dešťové.

Dešťová voda – druh užitkové vody nejčastěji používaný k zavlažování zahrady. K jejímu zachytávání slouží např. plechové barely, nadzemní IBC kontejnery nebo podzemní nádrže. Právě pro zachytávání pomocí podzemních nádrží je spuštěn dotační program Dešťovka.

Aquaponie a hydroponieHydroponie je v podstatě jakákoliv forma zemědělství, kde se k pěstování rostlin nepoužívá substrát. Aquaponie je formou hydroponie, která je založena na přirozeném koloběhu hnojiv v přírodě, konkrétně ve spojení chovu ryb s pěstováním zeleniny. Ryby tak poskytují hnojivo rostlinám, prospěšné bakterie z něj pomáhají vyrobit živný roztok a rostliny pak zase čistí vodu rybám.

Vodní stres – situace, kdy nedostatek vody může omezit možnost uspokojovat potřeby obyvatelstva, průmyslu, zemědělství a ekosystémů v daném regionu. Vodní stres může být způsoben několika faktory, např. nedostatkem srážek, nadměrným čerpáním vody, neefektivním využíváním vodních zdrojů, znečištěním vody nebo změnou klimatu.

  S nedostatkem vody se musel vypořádat i výrobní závod Hamé Babice. Jaké technologie na ochranu vody používá?Rekuperace – způsob energetického využití vody. Rekuperace tepla z odpadních a kanalizačních vod představuje účinný způsob energetické úspory. Pomocí rekuperace lze v budovách ušetřit až 25 % nákladů na ohřev vody.