14. 4. 2023 Redakce 3 minuty čtení

Udržitelný slovníček #8: Zemědělství

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tentokrát na téma zemědělství.

Udržitelný slovníček #8: Zemědělství

Udržitelný slovníček #8: Zemědělství
Zdroj: Udržitelný slovníček na téma zemědělství, Zdroj: Pexels, Karol Wisniewski

Agrolesnictví – Hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, které kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce. Cílem je ochrana krajiny a udržitelná forma zemědělství.

Agrovoltaika (agrivoltaika) – Spojení zemědělské produkce a výroby solární elektřiny. Cílem je pomocí solárních panelů stínit rostlinám, které potřebují ochranu před přílišným suchem a ostrým sluncem.

Městské zemědělství – Pěstování potravin ve městech, které může mít různé formy – od pěstování rostlin ve vermikompostérech nebo v balkonových truhlících až po komunitní zahrady, pěstování rostlin na střechách (roof gardening) a fasádách budov (green facades) či guerilla gardening – pěstování rostlin na zanedbaných veřejných místech či pozemcích, a to bez svolení majitele.

Komunitní farmaření a zahrady – Přístup, kdy se na pěstování rostlin podílí společně skupina lidí, nejčastěji sousedé z blízkého okolí. Cílem může být například samozásobování, kultivace veřejného prostoru nebo vytvoření místa pro společné setkávání.

BiodiverzitaBiologická rozmanitost, tedy variabilita všech žijících organismů. Za snižující se biodiverzitou stojí především intenzivní zemědělství včetně používání chemických hnojiv, pesticidů apod.

Precizní zemědělství – Způsob možného úspornějšího zacházení s krajinou a zdroji, a to jak přírodními, tak i chemickými. Přístup, který je založený na sběru dat o konkrétní zemědělské půdě a klimatických podmínkách a následného vyhodnocování vhodného způsobu péče o rostliny i půdu.

Asociace soukromého zemědělství – Dobrovolná profesní organizace, která sdružuje české rodinné farmy a propaguje koncept udržitelného zemědělství. Stojí také za projektem Pestrá krajina.

Hydroponie a akvaponie – Systémy pěstování rostlin bez půdy. Hydroponní pěstování probíhá v nutričně bohatém roztoku případně v umělém substrátu, který poskytuje potřebnou závlahu. Akvaponie kombinuje chov ryb s pěstováním rostlin.

Regenerativní zemědělství – Způsob zemědělství, který se vrací k přirozeným biologickým procesům a vztahům v krajině. Jedním z principů je minimální zpracování zemědělské půdy a naopak maximální podpora mikrobiálního života v ní.

KPZKomunitou podporované zemědělství umožňuje přímou podporu zemědělců, a to bez mezičlánků ve formě obchodních řetězců a jiných zprostředkovatelů. Odběratelé znají přímo své farmáře i pěstitele potravin a podílí se s nimi na výhodách i rizicích tohoto způsobu zemědělské produkce a prodeje.

Bezpečnost potravin – Základní pilíř evropské potravinové politiky, který zajišťuje ochranu zdraví spotřebitelů. V praxi se jedná především o posouzení nezávadnosti a kvality potravin. Cílem je však také zajistit dostatečné množství kvalitních potravin pro všechny obyvatele země nebo regionu.

Potravinová bezpečnost – dle FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) stojí na čtyřech pilířích – dostatku potravin (množství vyprodukovaných potravin), přístupu k potravinám (ekonomická situace), stabilitě přístupu a využití potravin (jakým způsobem jsou potraviny konzumovány). Tento přístup poukazuje na to, že miliony lidí nemají zajištěný přístup k potravinám a trpí různými formami hladu či podvýživy. Zároveň tento koncept poukazuje na to, že třetina všech potravin skončí v koši.

Potravinový odpad – v Evropě připadá na jednu osobu zhruba 95–115 kg potravinového odpadu. V roce 2022 se dokonce prokázalo, že v EU se více potravin vyhodí, než doveze. Odpovědná spotřeba a prevence vzniku potravinového odpadu je proto jednou z klíčových strategií, jak předejít tomuto ekologickému i ekonomickému problému.

Permakultura – Přístup ke krajině a zemědělské produkci, který usiluje o udržitelnost a regeneraci přírodních zdrojů. Mezi permakulturní principy patří např. využití dešťové vody, rotační pastva nebo zónování pozemku.

Předchozí díl seriálu: Udržitelný slovníček #7: Greenwashing