Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod: Zpracování bioplynu jako cesta k energetické soběstačnosti

Doba čtení   1 min
Sdílet

Provozování vodovodů a kanalizací je náročné na energetické zdroje, především na externí dodávky elektřiny a zemního plynu. Vzhledem k rostoucím cenám energií a legislativním nárokům na energetickou soběstačnost čistíren odpadních vod se společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod (dále jen VaK HB) rozhodla k testovacímu provozu zařízení na membránovou separaci bioplynu. V čem projekt spočívá a jaké přináší společnosti úspory?

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod: Zpracování bioplynu jako cesta k energetické soběstačnosti
Zpracování bioplynu v oboru vodního hospodářství, Zdroj: Patrick Pahlke

Bioplyn z odpadních vod jako cesta k energetické soběstačnosti

Obor vodního hospodářství není zdaleka jen o dodávkách pitné vody a čištění odpadních vod, ale také o posuzování energetické náročnosti tohoto oboru a plnění legislativních požadavků. S chystanou revizí Směrnice o čištění městských odpadních vod bude do roku 2040 požadováno po čistírnách odpadních vod (dále jen ČOV) dosažení energetické soběstačnosti. Jedním z řešení se ukazují obnovitelné zdroje, v případě ČOV například ve formě využití bioplynu, který vzniká v rámci procesu čištění odpadní vody.

„Projekt membránové separace bioplynu považujeme za završení naší snahy snižovat energetickou náročnost čistírenského provozu, vylepšovat ekonomiku společnosti a zároveň podporovat udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Jedná se o příklad, jak dosáhnout energetické soběstačnosti ČOV, který je zároveň v souladu se současnými trendy v zahraničí, tedy transformací čistíren odpadních vod na zařízení na obnovu vodních zdrojů (Water Resource Recovery Facilities, WRRF),“ říká Pavel Policar, předseda představenstva VaK Havlíčkův Brod.

  Více informací o membránové separaci bioplynu ve VaK Havlíčkův Brod se dočtete v podrobné případové studii.