18. 2. 2021 Redakce 3 minuty čtení

Využití dešťové vody

Hospodaření s dešťovou vodou je pro udržitelnou firmu důležitým tématem. Dešťová voda může nahradit až polovinu využívané vzácné pitné vody.

Využití dešťové vody

Využití dešťové vody
Zdroj: Dešťová voda je důležitý zdroj, se kterým je potřeba počítat. Foto: Pixabay

Výhody využívání dešťové vody

V případě uzavřeného systému, kdy je voda na pozemku čištěna a využívána stále dokola, můžete ušetřit i na stočném. Retenční nádrže na zachycení dešťovky mohou mít i preventivní význam v ochraně před přívalovými dešti. Pokud zvolíte formu nádrže v podobě jezírka, můžete si i zkrášlit okolí a zpříjemnit mikroklima. Využití dešťové vody má spoustu výhod. Jediná nevýhoda je, že se na dešťovku nedá spoléhat celoročně, v období sucha ji pravděpodobně nebudete mít dostatek, proto zvažte i další možnosti opatření v oblasti hospodaření s vodou.

Náhrada až poloviny pitné vody

Pitná voda je vzácný zdroj a celosvětově její zásoby docházejí. Její nedostatek ohrožuje i naši republiku, už teď jsou některé oblasti v obdobích sucha bez pitné vody. Přitom až polovina ze 100 litrů pitné vody, kterou průměrný Čech spotřebuje za den, by se dala nahradit vodou užitkovou, například tou dešťovou.

Úspory na vodném

Při využití vody dešťové ušetříte za náklady spojené s odběrem pitné vody. Nezapomeňte ale, že pokud dešťovou vodu po využití odvedete do kanalizace, platbě za stočné se nevyhnete. Proto zvažte využívání šedé vody, tj. vody, která se na pozemku recykluje a používá stále dokola.

Získejte dotaci

Pro zavedení používání dešťové vody v rodinných domech můžete využít státní podpory v programu Dešťovka. Pro průmyslové podniky můžete získat podporu v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021.

Zdravější rostliny

Pitná voda obsahuje chlor a minerály, které mohou zavlažovaným rostlinám škodit. Dešťová voda je přirozená a na zavlažování nejvhodnější. 

Předcházejte vodnímu kameni

Dešťová voda je narozdíl od tvrdé pitné vody měkká, proto se při jejím použití ve spotřebičích ani v trubkách neusazuje vodní kámen. Pračka vám vydrží déle funkční, navíc nebudete muset využívat tolik pracích prostředků a ušetříte. Při splachování dešťovou vodou se vodní kámen nebude usazovat v míse toalety, kde tvoří nevzhledné skvrny, a ani v trubkách, kde přispívá k jejich ucpání. 

Jednoduchá technologie

Pokud plánujete novou stavbu, počítejte s dešťovou vodou už od začátku. Můžete promyslet vše od umístění nádrží přes rozvod trubek až po pokročilejší technologie, jako jsou čističky odpadních vod nebo systémy pracující s šedou vodou. Ale ani na stávajících budovách není instalace technologie nijak složitá. Potřebujete pouze tzv. dvojí rozvody – oddělené rozvody na dešťovou a pitnou vodu –, protože podle normy ČSN EN 1717 se nikde nesmí mísitelně setkat, a to ani ve společné výtokové armatuře. Dvojí rozvody nemusíte mít všude, pouze tam, kde chcete dešťovou vodu využívat. 

Ze střech je přes okapy dešťová voda svedena do retenčních nádrží, které mohou být umístěné jak nad zemí, tak v podzemí. Lepší je nádoby umístit pod zem: nezamrzají, nezabírají místo na zahradě a voda se v nich tolik nekazí.

Čištění vody je zajištěno jak mechanicky přes filtry, tak sedimentací přímo v nádrži, případně při čerpání speciálními mikrofiltry. Z nádrží je pak přečištěná voda čerpána na místa, kde je potřeba. 

Dešťovkou to začíná

Zachycení a využití dešťové vody je dobrým začátkem. Pokud ji ale využijete jen jednou, například ke splachování, a voda pak odteče do kanalizace, není to úplně udržitelné. Cílem by mělo být řešení, které je cirkulární a s vodou na pozemku pracuje pořád dokola díky systému čištění vody i její recyklace na šedou vodu. Inspirací může být první zelená průmyslová hala na světě LIKO-s sídlící ve Slavkově.  

Pokud vás zajímají konkrétní technologie v oblasti vody, přečtěte si o nich v našich dalších inspiracích.