21. 6. 2023 Redakce 1 minuty čtení

Záznam webináře: Jak snížit uhlíkovou stopu v zemědělství?

Na červnovém webináři jsme se bavili o způsobech měření uhlíkové stopy v zemědělství a dekarbonizaci tohoto odvětví.

Záznam webináře: Jak snížit uhlíkovou stopu v zemědělství?

Záznam webináře: Jak snížit uhlíkovou stopu v zemědělství?
Zdroj: Záznam webináře: Jak snížit uhlíkovou stopu v zemědělství?, Zdroj: Komerční banka

Jak vznikají emise v zemědělském podniku?

Webinář zahájil Petr Koňata ze společnosti CleverFarm, který představil koncept udržitelného zemědělského provozu. Ten se opírá o nefinanční aspekty jako snižování uhlíkové stopy a sledování dalších ESG parametrů – energetický mix, vodní stopa nebo nakládání s odpady.

Podrobně jsme rozebrali, co vlastně tvoří uhlíkovou stopu farmy. Konkrétně se jedná především o tzv. přímé emise, jako je oxid dusný a metan. Velký podíl mají však i nepřímé emise v podobě oxidu uhličitého. Nejčastějšími zdroji emisí jsou zejména nákupy pro rostlinnou výrobu, aplikace minerálních hnojiv a paliva a pohonné hmoty.

Jak snížit emise v zemědělském podniku?

Podstatnou část webináře jsme se věnovali způsobům snižování přímých emisí, a to například ve formě zkracování pojezdů traktorů, střídmého užívání hnojiv či včasné predikci rozšíření škůdců a nemocí. Tedy principům precizního zemědělství.

  Jak prakticky na precizní zemědělství ukazuje například aplikace CleverIrrigation.

V případě snižování nepřímých emisí byly představeny možnosti zlepšení energetického mixu, a to v podobě agrivoltaiky, zapojení střešní fotovoltaiky nebo bioplynových stanic. Představen byl také koncept regenerativního zemědělství, který se opírá o principy minimalizování orby, náhrady minerálních hnojiv statkovými hnojivy nebo systematické využívání meziplodin.

Jak financovat udržitelný zemědělský podnik?

Konkrétní způsob měření uhlíkové stopy představil Petr Žebrák z AGRO Jesenice. Dominika Paukertová z Komerční banky hovořila o rizicích, se kterými se potýkají zemědělské podniky. Těmi jsou především klimatické změny, ale také nové regulatorní požadavky jako zdražování emisních povolenek. Webinář byl zakončen představením možností, jak financovat udržitelný zemědělský podnik, a to pomocí zeleného úvěru a úvěru vázaného na cíle udržitelnosti.

  Poslechnout si celý záznam webináře.