22. 4. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Čeká evropskou módu konec greenwashingu?

#eco #green #carbonfree tyto a další hashtagy plní profily módních značek na Instagramu, zatímco řada brandů informuje spotřebitele o svých...

Čeká evropskou módu konec greenwashingu?

Čeká evropskou módu konec greenwashingu?
Zdroj: Zdroj: Unsplash.com

Dne 30. března 2022 Evropská komise adoptovala Evropskou strategii pro udržitelný a cirkulární textil, která je významným milníkem v transformaci evropského textilního sektoru směrem k požadavkům na ekologickou změnu odvětví, jeho vyšší konkurenceschopnost a odolnost vůči globálním šokům. Vizí Evropské komise je zajistit, aby byly do roku 2030 veškeré textilní výrobky uvedené na trh EU odolné, opravitelné a recyklovatelné, z velké části vyrobené z recyklovaných vláken, vizí je zároveň také zamezit nadprodukci oblečení. Slovy Komise: rychlá móda tak zřejmě bude vycházet z módy.

Strategie sleduje 9 klíčových oblastí pro transformaci textilního odvětví, a jednou z klíčových novinek je záměr Komise poskytnout ochranu spotřebitele před netransparentními tvrzeními o udržitelnosti ze strany módních značek. V současné době se spotřebitel velmi těžko může orientovat v systémech zelené certifikace, kterých je více než 200 na evropském trhu. Při nákupu oblečení je typické i neoprávněné využívání některých „zelených“ tvrzení. Dle nedávného výzkumu se ukázalo, že 39 % tvrzení o udržitelnosti oblečení a obuvi byla nepravdivá nebo zavádějící. 

Omezení tvrzení “šetrný k životnímu prostředí”

Do konce roku 2022 Komise zahrne textil do Iniciativy pro posílení postavení spotřebitelů v rámci ekologické transformace. Fokusem zřejmě budou pravidla pro poskytování spotřebitelům informací o komerční záruce a opravitelnosti přímo v místě prodeje. Největší změna se bude týkat obecných zelených tvrzení, jako je např. „šetrný k životnímu prostředí“. Ta budou povolena pouze tehdy, budou-li podložena uznávanou excelentní certifikací v oblasti ochrany životního prostředí, zejména na základě Ekoznačky EU. Tato legislativa se očekává do roku 2024.

Co se týká dobrovolných značek udržitelnosti pokrývající environmentální nebo sociální aspekty, tak ty budou muset podléhat ověření třetí stranou, nebo je musí zavést orgány veřejné moci. Kromě toho budou existovat podmínky pro uvádění ekologických tvrzení týkajících se budoucího vlivu na životní prostředí, jako je „Klimaticky neutrální do roku 2030“. Tato kritéria budou upřesněná v přicházející Inciativě pro zelená tvrzení. Klíčovou metodikou pro tvorbu zelených tvrzení bude posuzování environmentální stopy výrobku.

Na komplexitu problematiky zelených tvrzení v módním odvětví poukázal v dubnu Guardian. Ukázalo se, že u oděvních značek Nike a H&M absolutní emise skleníkových plynů rostou s každým rokem, i když tyto firmy vykazují celkové snížení emisí. Je to dané tím, jak fungují propočty nezávislé třetí strany Carbon Disclosure Project, která počítá uhlíkovou stopu firem ve vztahu k jejímu příjmu v daném roce, který se zvyšuje. Relativní porovnání emisí a příjmu firmy, nebo vyřazení nepřímých emisí (Scope 3) z celkové uhlíkové stopy v řetězci jsou tak výzvami, na které bude muset připravovaná legislativa reagovat.