26. 8. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Digitální pasy výrobků – co znamenají, jaké benefity přinesou a kde je brzy uvidíme?

Odborníci označují zavedení digitálních pasů výrobků za jednu z klíčových strategií v rámci Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku. Tento...

Digitální pasy výrobků – co znamenají, jaké benefity přinesou a kde je brzy uvidíme?

Digitální pasy výrobků – co znamenají, jaké benefity přinesou a kde je brzy uvidíme?
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Kumpan Electric

Přesné odpovědi na tyto otázky ještě nemáme. K dispozici jsou prozatím obecnější návrhy a strategie obsažené v dokumentech Evropské komise, které popisují pasy jako jedno z hlavních opatření z balíčku udržitelných produktů. Nicméně dle návrhu nového Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobkův blízké době dojde ke konkretizaci podoby digitálních pasů. Již v období 2024–2026 by totiž měly začít první pasy fungovat ve vybraných odvětvích. Patří mezi ně textil, stavebnictví, průmyslové baterie a baterie pro elektromobily.

Materiálové pasy výrobků – k čemu jsou nám dobré?

Albert Schandl, expert na materiály a cirkulární ekonomiku ve firmách z poradenské společnosti CIRA Advisory s.r.o., vysvětluje základní benefity materiálových pasů: „Materiálový pas nám zjednodušeně říká, z čeho a kde byl onen výrobek vyroben, jakou má uhlíkovou stopu a jakým způsobem s ním nakládat na konci životního cyklu. Tato data jsou klíčová pro všechny aktéry v hodnotovém řetězci. Firmy budou rovněž díky těmto datům schopni lépe spočítat svojí uhlíkovou stopu, a to zejména v rámci tzv. Scope 3 rozsahu.“

Víte, že dnes už více než 90 % českých spotřebitelů věří, že firmy mají zodpovědnost za udržitelnost? Zároveň více než polovina běžných spotřebitelů při nákupu zohledňuje to, zda se firma chová odpovědně.

Co mají digitální pasy výrobků obsahovat

Jak již bylo uvedeno, přesná podoba digitálních pasů je aktuálně v procesu vývoje. Do diskuse o finální podobě materiálových pasů zapojuje evropský regulátor i zainteresované strany z příslušného odvětví byznysu, v němž se pasy zavádějí. Již dnes je ale zřejmé, že se digitální pasy budou lišit v závislosti od kategorie produktů.

Obecný seznam požadavků na digitální produktové pasy obsahuje zmíněný návrh Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (znění tady). Jak i plyne ze samotného názvu, všechny informace obsažené v pasech budou dostupné k nahlédnutí také v digitální podobě.

Prvním „stres testem“ fungování digitálních pasů v praxi budou baterie. Na stole je aktualizace směrnice o bateriích z roku 2006, dle níž bude každá baterie průmyslových nebo elektrických vozidel na trhu EU s kapacitou vyšší než 2 kWh vyžadovat digitální pas baterie. 

Digitální pas baterie bude obsahovat:

  • jedinečnou identifikaci baterie (pravděpodobně obdoba EAN kódu produktu), 
  • základní charakteristiku v rozsahu typu a modelu baterie dostupnou také v digitální (online) podobě,
  • statistiky výkonu a životnosti, které musí být také aktualizovány v průběhu životního cyklu baterie osobami provádějícími opravu nebo výměnu baterie.

Tyto požadavky mají být upřesněny pro jednotlivé státy EU v delegovaném aktu vydaném do konce roku 2024.