Evropská komise zveřejnila podobu nové směrnice o obnovitelné energii

Doba čtení   1 min
Sdílet

Energetika a její dekarbonizace je jedním z nejaktuálnějších témat Evropské unie. V roce 2021 pouhých 22 % spotřebované energie v EU pocházela z obnovitelných zdrojů. S přechodem na obnovitelné zdroje energie má proto pomoci nová směrnice, která zvyšuje jejich celkové zastoupení na konečné spotřebě. Tím dochází k urychlení přechodu na čistou energii s postupným snižováním závislosti na fosilních palivech.

Evropská komise zveřejnila podobu nové směrnice o obnovitelné energii
Evropská komise zveřejnila podobu nové směrnice o obnovitelné energii, Zdroj: Pixabay

Co se změní s novými pravidly?

Evropská komise se v březnu dohodla na podobě směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice si klade za cíl dosáhnout 42,5 % podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě energie v EU do roku 2030, čímž se nahrazuje současný méně ambiciózní cíl směrnice, který podíl obnovitelné energie stanovuje na 32 % do roku 2023. Státy si dále mohou vybrat, zda se zavážou snížit emise v dopravě o 14,5 %, nebo bude energie v tomto sektoru z 29 % pocházet z obnovitelných zdrojů. Naopak v průmyslu by se měl podíl obnovitelných zdrojů energie zvyšovat povinně o 1,6 p.b. ročně.

  Rozvoji obnovitelné energie může pomoci i novela energetického zákona o komunitní energetice.

Evropská komise se dále shodla na širším využívání nízkouhlíkového vodíku v průmyslu – cíl stanovila na 42 %, a to do roku 2030. Co se týká sektoru vytápění a chlazení budov, byl rovněž stanoven do roku 2030 cíl 49 % podílu obnovitelné energie na konečné spotřebě. V rámci nové směrnice se nezapomnělo ani na využití biomasy. Zejména došlo k posílení kritérií, která snižují riziko neudržitelné výroby a zajišťují uplatňování hierarchie s odpady. Směrnice bude v následujících týdnech schválena radou EU a Evropským parlamentem. Každý stát Evropské unie pak musí svou činností přispět k dosažení stanovených cílů.