Jaderná energie a zemní plyn se v EU přechodně staly udržitelnými zdroji

22. 2. 2022
Doba čtení   2 min
Sdílet

Evropa usiluje o to, aby se do roku 2050 stala klimaticky neutrální. V rámci opatření směřujících k dosažení tohoto cíle zavádí Evropská komise takzvanou taxonomii – systém, který stanoví míru environmentální udržitelnosti ekonomických činností. Podle taxonomie se bude řídit rozdělování investic na podporu přechodu k čistým energiím. Nově jsou v taxonomii na určitou dobu a za specifických podmínek zahrnuty jako udržitelné zdroje i jaderná energie a zemní plyn.

Jaderná energie a zemní plyn se v EU přechodně staly udržitelnými zdroji
Zdroj: Unsplash

Překlenovací můstek od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům

Evropská komise se rozhodla zařadit do taxonomie také jadernou energii a zemní plyn po měsících dlouhých příprav a diskuzí. Ve svém konečném oznámení pak konstatovala, že vzhledem k současným technologiím a vědeckým doporučením hrají tyto energetické zdroje nezastupitelnou roli při přechodu od současného energetického mixu k využívání obnovitelných zdrojů ve většinové míře. Jaderné a plynové elektrárny mohou pomoci udržet stabilitu sítě do doby, než budou existovat vhodné technologie pro uchovávání sluneční a větrné energie, aby mohla být využívána i v době aktuálního nedostatku těchto obnovitelných zdrojů.

Rozhodnutí má své podporovatele i odpůrce

Rozhodnutí zahrnout do udržitelných zdrojů zemní plyn kvitovalo například Německo, jež postupně ustupuje od uhelných a jaderných elektráren (po havárii ve Fukušimě se Německo zavázalo zrušit   všechny své jaderné elektrárny do konce roku 2022). Stejně jako další státy EU i Německo potřebuje plynové elektrárny jako překlenovací technologii na cestě k obnovitelným zdrojům a klimatické neutralitě.

Tento argument podpořily i další členské státy EU, některé však varovaly, že označení fosilního paliva, tedy zemního plynu, za ekologický zdroj energie je vlastně greenwashing (metan v zemním plynu je totiž mnohokrát silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý, a tak může při úniku napáchat velké škody) a že toto rozhodnutí by mohlo narušit důvěryhodnost kroků k dosažení klimatických cílů EU. 

Rozpory mezi členskými státy panují i v otázce bezemisní jaderné energie. Její označení za udržitelný zdroj podporuje například Francie, Česká republika, Polsko či Finsko. Naopak výraznými odpůrci jsou Rakousko, Německo a Lucembursko. Jaderná energie je kritizována zejména kvůli problémům se skladováním radioaktivního odpadu, enormní spotřebě vody či riziku jaderné havárie. Navíc výstavba nových jaderných elektráren podle odpůrců trvá příliš dlouho na to, aby podpořila přechod k obnovitelným zdrojům do roku 2050.

Cesta k udržitelné energetické soběstačnosti EU nyní tedy povede skrze podporu investic do bezemisní jaderné energie a elektráren na zemní plyn, které produkují nižší množství oxidu uhličitého než elektrárny uhelné. Toto rozhodnutí s sebou nese pozitiva i rizika. O tom, která z nich převáží pak rozhodne způsob, jakým se EU této široké problematiky prakticky chopí.