18. 3. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Je Green Deal skutečně passé?

Zlí jazykové tvrdí, že kvůli válce na Ukrajině a s ní spojenými sankcemi je Green Deal mrtev.

Je Green Deal skutečně passé?

Je Green Deal skutečně passé?
Zdroj: Zdroj: Unsplash

Green Deal není jen o přímém snižování emisí, např. formou rušení uhelných elektráren, jak se může laikům zdát. Jde o strategický plán, který bere v potaz různá témata a udržitelnosti se věnuje po všech směrech – environmentálním, sociálním i ekonomickém. Hosté Dobrých zpráv Změny k lepšímu se jakožto odborníci v těchto odvětvích zaměřují hlavně na témata čisté, dostupné a bezpečné energetiky a cirkulární ekonomiku.

Má Green Deal co nabídnout i v kritické době?

Začněme energetikou. Strategie pro energetiku se v Zelené dohodě pro Evropu opírá zejména o témata zvyšování energetické účinnosti evropské ekonomiky, renovace a rozvoj obnovitelných zdrojů. Potřeba změn a rozvoje tímto směrem v současném kontextu sílí, protože může zajistit alespoň částečnou energetickou soběstačnost a nezávislost na dovozu zemního plynu z Ruska. Experti počítají s tím, že v krátkodobém horizontu bude potřeba vrátit se k uhlí nebo jiným fosilním palivům, která mohou zemní plyn nahradit. Dlouhodobě by však měl stále být kladen důraz na rozvoj technologií zelených řešení. Jaderné elektrárny jsou v případě válečného konfliktu nebezpečné, a tak se další doporučení týká decentralizace zdrojů energie.

Zelená dohoda klade důraz také na materiálovou soběstačnost EU. Tu může zajistit pomocí cirkulární ekonomiky. EU má potenciál udržováním materiálů co nejdéle v oběhu nahradit až 30 % primárních surovin. Efektivní využívání druhotných surovin vede nejen k podpoře dekarbonizace ekonomiky, ale při dnešním nárůstu cen surovin skýtá i zajímavé finanční příležitosti.

Nová verze Green Dealu, ale i změna v přístupu společnosti    

Současná situace znamená příležitost pro přepracování Zelené dohody a urychlení implementace jednotlivých řešení. Zemní plyn byl sice nedávno uznán jako přechodné palivo na cestě k udržitelnosti, nicméně nyní nadešel čas diverzifikovat zdroje zemního plynu a hlavně urychlit technologický rozvoj a podporovat agregování flexibility. Všechny tyto kroky vyžadují spolupráci a motivaci ke změně zajetých kolejí. Každý občan může trochu přispět – kdyby každá domácnost v EU stáhla topení o 1 °C, ušetřila by Evropa miliardy kubíků zemního plynu.

Časy se mění a společnost se bude muset na kratší či delší dobu přizpůsobit. Rozhodně by se ale válka neměla stát výmluvou, proč dále ničit životní prostředí, plýtvat zdroji a brzdit rozvoj energetiky. Zvláště když chytrá, inovativní řešení dokážou pomoct řešit i více problémů společnosti najednou.