6. 11. 2023 Redakce 2 minuty čtení

PENB a legislativa: Cesta k udržitelnému stavebnictví

PENB mají smysl nejen z pohledu přehledu o energetických výdajích na provoz nemovitosti, ale staly se také hnací silou změn ve stavebnictví.

PENB a legislativa: Cesta k udržitelnému stavebnictví

PENB a legislativa: Cesta k udržitelnému stavebnictví
Zdroj: PENB a legislativa, Zdroj: Scott Webb

Energetika a stavebnictví jako propojené obory

Vyhláška č. 264/2020 o energetické náročnosti budov vstoupila v platnost 1. 9. 2020 a je dalším krokem k podpoře udržitelného směru ve stavebnictví. Záměrem této legislativy je totiž podpořit rozvoj energeticky nenáročných a soběstačných budov, a to jak novostaveb, tak i rekonstruovaných budov. Důraz je kladen na energeticky úsporná opatření, a to včetně snadnějšího přístupu k financování. Cílem vyhlášky je také podpořit inovace a vzdělávání napříč obory stavebnictví a energetiky.

Předchozí vyhláška o energetické náročnosti budov ukázala, že nebyla věnována dostatečná pozornost tématu kvality vnitřního vzduchu a prostředí v budovách. Právě to se snaží novelizovaná vyhláška napravit včetně dosavadního přílišného zaměření pouze na energetickou náročnost pláště budov. Vyhláška dále nově zohledňuje i témata jako sociální bydlení a energetickou chudobu.

  Kvalitnější prostředí uvnitř budov mohou zajistit i přírodní materiály jako dřevo. Jaký je potenciál tohoto stavebního materiálu?

PENB je reakcí na evropskou směrnici o energetické náročnosti budov

Povinnost evidovat PENB mají především majitelé nemovitostí, a to když chtějí nemovitost prodat či pronajmout. Průkaz energetické náročnosti musí nechat provést i stavitelé budov, a to pro novostavby nebo nemovitosti, kde probíhá rekonstrukce vyžadující stavební povolení. PENB musí být také aktualizovány, a to například u větších technických změn, jakými jsou změna způsobu vytápění, chlazení nebo ohřevu teplé vody.

Novela vyhlášky o energetické náročnosti budov je zároveň snahou o splnění požadavků EU, konkrétně překlopení Směrnice EP a Rady EU č. 2018/844 označované jako EPBD III. Vyhláška dále přišla se změnami v parametrech tzv. referenční budovy, které slouží pro srovnání energetické náročnosti s budovou hodnocenou. Došlo tak například ke změnám kritérií a způsobu jejich výpočtu u vytápění, chlazení, přípravy teplé vody, úpravy vlhkosti v budově, větrání a osvětlení.

  Jak poznat, zda je budova energeticky udržitelná? Nápomocné mohou být certifikace energeticky úsporných budov.

Rok 2023: Čas na aktualizaci PENB

Předchozí znění vyhlášky o průkazech energetické náročnosti budov byla platná od roku 2013. V té době bylo tedy vystaveno velké množství prvních PENB. Ty ale musí být dle legislativních požadavků také pravidelně každých 10 let obnovovány. Rok 2023 je tak pro mnoho majitelů nemovitostí zároveň rokem, kdy musí své PENB nechat aktualizovat.