20. 12. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Webinář: ESG regulace a reporting, aktuální stav a očekávaný vývoj

Komerční banka se už pravidelně, přes své webináře, věnuje relevantním tématům v oblasti udržitelnosti. Cílem je poukázat na aktuální...

Webinář: ESG regulace a reporting, aktuální stav a očekávaný vývoj

Webinář: ESG regulace a reporting, aktuální stav a očekávaný vývoj

Přístup Komerční banky k ESG faktorům při korporátním financování

Posuzování ESG rizik v kontextu korporátního financování, malých a středních podniků se Komerční banka věnuje již od roku 2020. Sleduje zejména vyspělost klienta v ESG tématu, jeho reputaci, výsledky klimatických kontrol a celkový soulad s ESG regulacemi. U korporátních klientů navíc Komerční banka splňuje regulatorní požadavky dle EBA*/ECB

To, že Komerční bance problematika ESG není lhostejná, dokazují i stanovené cíle v rámci skupiny Society General, kterými jsou: Postupně ukončit financování tabákového průmyslu, zaměřit se na větší ekologizaci vodní dopravy a dosáhnout uhlíkové neutrality u klientského portfolia i ve vlastním provozu do roku 2050. Jak chce Komerční banka stanovených cílů dosáhnout, se můžete dozvědět z úst Milana Tomíka, Environmental and Social Risk Experta z Komerční banky, který byl hostem webináře.  

Návrh EFRAG reportovacích standardů

Webinář dále představil definované standardy ESRS a upozornil na to, že pro každou firmu nejsou všechny standardy povinné. Pouze vyplnění standardů Cross-cutting Exposure Drafts neboli průřezových standardů je povinné pro každou firmu. Reportování dle ostatních tematických standardů (environment, social a governance – ESG) záleží na daném odvětví firmy. Ta si svá významná témata v rámci pilířů definuje na základě analýzy dopadů a rizik, tzv. dvojí materiality, která slouží k tomu, aby firma zjistila, jaké má dopady na společnost a naopak, jak společnost ovlivňuje danou firmu. 

Dan Heuer, CEO, Impact metrics, na webináři zmínil, že k tomu, aby firma mohla veškeré potřebné informace dle reportovacích standardů zveřejnit, je nutné, aby prošla takzvaným procesem udržitelnosti. Základem tohoto procesu je již zmíněná dvojí materialita, která stanovuje příslušná témata v rámci tematických standardů. Na základě zvolených témat v pilířích E, S a G tak může být sestavena strategie udržitelnosti, která stanovuje firemní cíle a samotnou strategii. Firma na základě své strategie realizuje veškeré činnosti a ty reportuje v rámci ESRS reportingu, který firmu zhodnotí, jak si vede v daných oblastech. Na základě toho firma komunikuje své aktivity.  

Nevíte, jak vypadá report udržitelnosti?

Můžete se inspirovat na portále reportyudrzitelnosti.cz. Jedná se o centrální místo, kam mohou firmy vkládat své reporty udržitelnosti, čímž dojde k vytvoření centrálního místa sloužícího pro správu reportů.

Více si poslechněte ze záznamu webináře zde.

 

*EBA Guidelines jsou legislativní požadavky pro banky, jak zahrnout posuzování ESG faktorů do procesu schvalování úvěrů.